és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Filtrar Obres

Centre logístic AMAZON

Promsa ha afrontat el 2017 el repte del subministrament de la nova nau logística d'Amazon al Prat de Llobregat.

Diversos mesos de subministrament va durar la fonamentació de la llosa, la de major envergadura (dimensió i volum) que Promsa ha subministrat: 32.000 m3 a ritme de 500 m3 diaris servits des de les plantes de formigó de Zona Franca i Pallejà.

La fase de Paviments, 50.000 m2 de recreixement sobre la llosa de fonamentació, amb formigó de retracció controlada i terminació d'alta planimetria.

150.000m2 de capa de compressió sobre les prelloses alveolars de Precon (empresa del grup Ciments Molins), un formigó amb menys requeriment de planimetria, però amb el handicap de l'espessor (7/10cm).

Per a la fase d'urbanització (sanejament, serveis, accessos i plataformes d'estacionament de camions) s'han subministrat més de 7.000m3 de formigó a flexotracció.

Finalment a la zona d'oficines es va subministrar 2.000m2 de morter autoanivellant.

Moll adossat (Barcelona)

PROMSA ÀRIDS subministra des de Juliol 2017 la UTE ACCIONA COPCISA Tot-u nucli i esculleres, necessaris per a l'ampliació del moll adossat i la construcció d'una nova terminal polivalent per a vaixells al Port de Barcelona, el volum previst a subministrar és de 420.000Tn en 5 mesos.

L'ampliació del moll adossat s'executa amb el dragatge dels fangs del fons marí a 30m de profunditat i al seu lloc es realitza l'abocament de Tot-u nucli i esculleres, mitjançant gànguil, un vaixell que transporta 1000Tn per viatge, creant així una base de fonamentació per fondejar sobre uns grans calaixos prefabricats de formigó de mida 40x20x20m amb un pes de 6.000Tn, amb els quals es crea una barrera guanyant terreny al mar formant una gran superfície per a la nova terminal.

Per transportar el material des de la pedrera al port s'ha reclutat una flota de més de 150 camions que ha suposat un gran repte per a realitzar subministraments diaris de 7.000Tn.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments en Caves Codorniu

En les Instal·lacions de Codorniu es va subministrar formigó fresc amb fibres per a l'execució del paviment exterior.

Aquest paviment cobria la part superior d'una dels caves.

L'ús de fibres permet la no utilització de mallat en paviments i soleres, així com evitar les fisuracions.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats