és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Per a Promsa, l'economia circular i la sostenibilitat són més que una activitat, són una actitud. Creiem que el camí que recorrem i el creixement dels nostres negocis no tenen sentit si no es dissenyen de manera sostenible.

El nostre objectiu final és satisfer els nostres clients, aportant els productes i serveis que requereixen més adaptats a les tendències del nostre entorn, principalment l'economia circular.

La recerca i el desenvolupament ens permet avançar, millorar de forma continuada, adaptant-nos als requeriments dels clients, dissenyant solucions innovadores, sempre tenint present l'entorn ambiental i social que ens envolta.

PROMSA GREEN, més enllà de l'ecodisseny

La edificació sostenible ha deixat de ser una tendència per convertir-se en una necessitat tant en materials com en  elements constructius.

Hi ha una sèrie de sistemes internacionals de classificació d'edificis que estableixen criteris específics que defineixen i categoritzen la sostenibilitat dels productes emprats.

A PROMSA disposem d'una gamma de productes PROMSA GREEN, Ecomaterials de construcció que contribueixen a augmentar la puntuació en aquests sistemes de certificació d'edificis utilitzant materials sostenibles i amb menys empremta de carboni.

 Els PROMSA GREEN disposen d'autodeclaracions ambientals on s'evidencia el contingut de residu reciclat, l'origen dels materials, la reciclabilitat posterior del producte i algunes propietats afegides com ara la llarga durada, la reducció de consums naturals i minimització de la gestió de residus destinats a abocadors.

 

Descobreix els productes PROMSA GREEN.

Compromís ambiental

PROMSA integra la Protecció del Medi Ambient en la gestió, objectius i estratègies de l'empresa, sent la sostenibilitat és una de les prioritats de la companyia. Hem implantat i certificat un sistema de gestió ambiental sota la norma ISO 14001, que és avaluat anualment. La base del sistema és la millora contínua, on invertim en la tecnologia més eficaç disponible, establint polítiques específiques basades en l’eficiència per a la gestió de residus i consums d’energia i aigua.

Som conscients de la necessitat de cuidar el nostre entorn, els nostres negocis es nodreixen de matèries primeres naturals com són els àrids o l'aigua, per això tenim una política d'actuació estricta sobre l'ús eficient dels recursos naturals i la preservació del medi ambient.

Guia Jo Construeixo amb Sostenibilitat

Certificat ISO 14001

 

Restauració de Pedreres: Preservant la Biodiversitat

Les activitats extractives de PROMSA, ja siguin pedreres o graveres, compten amb un Programa de Restauració que és la base per restablir l'ordre ambiental als espais on s'ha treballat. Hem anat més enllà, ja que la restauració es converteix en un factor clau, no només de la integració paisatgística, sinó de regenerar novament l'ecosistema existent, preservant la biodiversitat dels espais naturals explotats.

Col·laborem amb diferents entitats i ONG's per a la protecció d'espècies protegides, com són l'àliga cuabarrada, el còlit negre, o la integració de la tortuga mediterrània, amb l'objectiu d'afavorir el seu hàbitat a partir dels programes de restauració de pedreres.