és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Evita les fissures, augmenta la resistència a l'impacte

Fabricat amb àrid de 20 mm, com a màxim, incorpora en la seva composició fibres de diferents tipus, que poden ser de polipropilè, metàl·liques, de llana de vidre, polièster i polimèriques amb la finalitat de reduir el risc de fissures o augmentar la resistència a l'impacte. Algunes d'aquestes fibres poden arribar a substituir l'armadura. 

 

 

Camp d’aplicació

  • Paviments industrials, aeroports, d’interiors o exteriors, o de grans superfícies.
  • Estructures que pel seu requeriment no admetin fissuració.
  • Elements sotmesos a impactes.

 

 

Avantatges

  • Evita el risc de fissures, incrementant la superfície de la pastilla, augmentant, per tant, la distància entre les juntes de dilatació.
  • Millora la resistència al foc, amb fibres de polipropilè.
  • Pot substituir a l'armadura tradicional, amb fibres metàl·liques.

 

 

Sistema d’aplicació

  • Abocament directe, amb bomba o mitjançant cubilot. Les precaucions de curat hauran de ser les mateixes que en el formigó convencional.
  • La fibra pot afegir-se en la central de formigó o en la pròpia obra, requerint-se un temps mínim d'amassat per assegurar l'homogeneïtat del formigó amb fibres.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
Consistència F / L
Mida màxima de l'àrid 10 mm. / 20mm.
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE