és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Les persones i principalment les que formen l'organització de PROMSA són el més important per a la companyia, per la qual cosa la seva seguretat, salut i benestar es troben a la primera línia dels esforços de l'empresa.

PROMSA treballa per crear un entorn de treball segur, col·laboratiu i obert. Un lloc on els treballadors formin part de la cultura preventiva de la companyia, millorant contínuament per assolir la nostra meta de “0 Accidents”. Un treball transversal que implica totes les persones de la organització.

Treballem per a la millora contínua i integrada de la seguretat en tots els processos productius: tant a les nostres instal·lacions, fases de producció, transport, expedició i també als serveis que brindem a obra.

 

Compromís social

Des de PROMSA promovem la comunicació, la transparència i la formació cap a la societat, mitjançant projectes d'educació ambiental en què PROMSA obre les portes de les seves diferents activitats com el projecte d'educació social "coneguem una pedrera", el Dia dels àrids i els arbres, o visites d'alumnes de primària, secundària i universitaris a la pedrera "La Falconera”. En aquestes visites s'explica el funcionament de les nostres activitats amb l'objectiu d'informar i fer reflexionar sobre la importància dels materials de construcció i prendre'n consciència de la importància de la preservació de la biodiversitat.

Dia dels arbres i els àrids

 

Col·laboració amb centres especials

PROMSA col·labora amb diferents centres i fundacions per integrar col·lectius especialment vulnerables.

  - InOut Hostel, un centre especial d'ocupació que funciona com a alberg de joventut i com un restaurant, la plantilla del qual està formada gairebé íntegrament per persones amb discapacitat, fonamentalment intel·lectual.

   - Fundació Privada FEMAREC i CET TEGAR, subcontractant el servei de recollida i tractament de residus dels centres productius i subcontractant personal discapacitat per realitzar els projectes de restauració ambiental de la pedrera de Garraf.

   - Fundació Talita, que treballa per a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especials (infants amb Síndrome de Down).

   - Fundació IRIS, un centre especial de treball local, a través dels quals es contracten serveis de persones amb un cert grau de discapacitat. La col·laboració es concreta en la contractació de serveis de jardineria a les instal·lacions de l'empresa amb personal especialment sensible, emparat per la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI).