és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

PROMSA, és una empresa del Grup Ciments Molins amb més de 75 anys d'experiència en el sector de la construcció. La satisfacció dels nostres clients i la qualitat dels nostres productes i serveis són un valor fonamental. Per a això, comptem amb un equip humà dedicat al control de qualitat, la producció, el transport i l'aplicació dels nostres productes, per oferir el millor servei possible. Som innovadors, ens agraden els reptes i treballem per desenvolupar productes a mida, sempre enfocats a proporcionar solucions als nostres clients.

Els nostres Valors

Com a empresa del Grup Ciments Molins, ens movem a la velocitat del canvi, buscant la millora contínua. Som pragmàtics i complim les nostres promeses. Davant els reptes, mai ens rendim i sempre amb una actitud positiva busquem les millors solucions. Respectem el medi ambient, aplicant les tècniques més adequades per assolir els nostres objectius de sostenibilitat.

La integritat, l'inconformisme, l'eficiència, la passió i el respecte formen part del nostre ADN, són valors que marquen la diferència i fan clarament reconeixible el Grup.

Les principals activitats de Promsa se centren en:

  - Formigó: fabriquem tot tipus de formigons, estàndards i tecnològics, formigó estructural, per a paviments, autonivellants, autocompactants, etc. Desenvolupem i dissenyem productes especials per a necessitats constructives específiques.

   - Àrids: l'estricte control de les matèries primeres fa possible disposar de pedreres, graveres i centres de trituració propis dels que s'obtenen totes les tipologies d'àrids, la matèria primera dels nostres productes.

   - Morter: fabricació i comercialització en diferents formats, a granel, en sacs o en sitges.

   - Medi ambient: gestió, tractament i valorització de residus. Dipòsits controlats d'inerts i plantes de reciclatge.

   - Serveis en obra: Bombeig i aplicació de paviments, construcció d'estructures, estabilització de sòls exteriors i assessorament tècnic personalitzat.

 

Equip humà - RRHH

PROMSA la construeim més de 200 professionals que dia a dia treballem per elaborar, distribuir i aplicar els materials de construcció més innovadors i sostenibles del mercat. En diferents punts de la geografia Catalana i d'algunes zones d'Aragó, aportem la nostra professionalitat i el nostre saber fer en l'elaboració de formigons, morters, àrids i ecomaterials de construcció.

La clau de l'èxit són les persones que integren la companyia, per la seva professionalitat, compromís i implicació. Gràcies a l'àmplia experiència en el sector i la dedicació, hem aconseguit assolir fites importants al llarg dels anys. Des de Recursos Humans impulsem una política que es basa en la promoció del talent, el creixement professional, la igualtat d'oportunitats i la motivació del nostre equip humà com a diferència competitiva. Per això, el nostre pla d'acció preveu:

   - La generació del canvi que Promsa necessita per adaptar-se al nou entorn econòmic, cada vegada més global, dinàmic i competitiu.

   - El respecte per la Prevenció de Riscos laborals, considerant que els nostres centres de treball han de ser segurs i saludables.

   - La promoció de sistemes d'avaluació de l'acompliment, per analitzar el potencial professional de les persones.

   - La consolidació de la cultura de l'orientació a resultats i la gestió per competències.

   - La comunicació interna com a eina d'entesa i col·laboració entre tots els nivells de l'organització.

   - La creació d'un entorn laboral saludable, basat en la motivació.

   - L'oportunitat de desenvolupament i creixement internacional dels nostres empleats.

   - La cobertura de les necessitats de l'empresa primant la promoció interna.

   - La promoció de mesures d'igualtat, així com de conciliació de la vida professional i familiar.

Una mica d'història

El Grup Ciments Molins, des de finals dels anys 70 havia iniciat el camí de la internacionalització, amb la participació d'empreses a l'Argentina, a Mèxic, etc. convertint a l'empresa en matriu d'un ampli grup d'empreses internacionals.

Els anys 80 va ser el moment de la diversificació, el ciment va començar a compartir rànquing de vendes amb altres productes: el formigó, prefabricats, els morters, etc.

Les inversions del Grup Cementos Molins, en el sector del formigó i dels àrids, es va materialitzar a través de l'empresa PROMSA. El 1988 aquesta empresa que era propietat 100% de Ciments Molins, va augmentar el capital donant entrada a SOMACO, filial d'Societé de Ciments Français, amb una participació del 50%. En aquest moment PROMSA va fer importants inversions a Catalunya, Andalusia, Castella i el nord d'Espanya en el camp del formigó fresc, els prefabricats de formigó i l'elaboració d'àrids a través de prop de 50 societats filials.

Al començament de la dècada dels 90, PROMSA era una de les primeres empreses espanyoles del sector.

El 1992, Ciment Français, va passar a mans del Grup Italcementi, i PROMSA va concentrar els seus actius a Catalunya. Va ser el 1993 quan el Grup Ciments Molins va adquirir totes les accions. Les filials de PROMSA van passar a dependre directament de Ciments Molins. Va ser el cas de Promotora Mediterrània-2 SA, Formigons de Qualitat, SA, i Prefabricados y Contratas, SA (PRECON), les dues primeres dedicades al negoci de Formigó i àrid a Catalunya ia la zona centre, respectivament.

PROMSA va continuar en el negoci del formigó, reforçat també pels fet de disposar d'àrids, iniciant un procés d'integració de totes les filials mitjançant diverses fusions, fins que totes les activitats van quedar incloses en la societat Promotora Mediterrània-2, SA.

Va ser el 2001 que es va iniciar en l'àmbit d'altres materials de construcció com és el cas del morter, construint la innovadora i eficient fàbrica de fabricació de morter, a les instal·lacions de pedrera La Falconera, a la localitat de Garraf (Sitges).

En posteriors anys, PROMSA i les seves empreses filials sent coherents amb els valors de l'economia circular, han creat la línia de Medi Ambient, en la qual s'engloba la valorització de residus, tant en la branca energètica, com en la branca de la reutilització material i per tant generant la creació d'una gamma de productes PROMSA GREEN, on s'inclouen matèries primeres d'origen reciclat, que millora les prestacions dels productes finals.

Veure Grup Ciments Molins>