és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Política de Privacitat - Aplicació Albarà Digital

Introducció

La protecció de les dades personals és un dels valors de la nostra empresa. El compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent és un objectiu prioritari per a la nostra empresa. L'objectiu d'aquesta política és explicar-li com tractarem les dades personals en el marc de l'ús de l'aplicació Promsa Albarà Digital.

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les seves dades personals és la nostra empresa:

 • Denominació social:
  PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, S.A.
 • Correu electrònic:
  protecciondedatos@promsa.cemolins.es
 • Domicili social:
  Carretera Nacional 340, números 2 al 38, Km. 1242,300, C.P. 08620, Sant Vicenç dels Horts

 

Finalitats dels tractaments

Per al correcte funcionament de l'aplicació Promsa Albarà Digital, utilitzem les dades amb les següents finalitats:

 1. Identificar a l'usuari de l'aplicació.
 2. Gestionar el servei d'albarà digital, facilitant la informació rellevant sobre obres i distàncies recorregudes.
 3. Automatizar els processos i càlculs necessaris a través de la geolocalització del dispositiu, el que permet el seguiment dels viatges d'empleats i col·laboradors a les obres i calcular la distància recorreguda.
 4. Proporcionar accés a l'aplicació als clients de la companyia per facilitar el seguiment dels serveis.

Qualsevol altra finalitat li serà comunicada abans de procedir al tractament de les seves dades.

 

Legitimació del tractament

La base de legitimació del tractament de les seves dades és la següent:

 • Compliment d'un contracte

  L'aplicació Promsa Albarà Digital és una aplicació corporativa l'ús està limitat exclusivament a empleats o col·laboradors, així com a clients, donats d'alta en aquesta aplicació.

  El tractament de dades personals realitzat en aquesta aplicació es basa en el compliment de les obligacions laborals o contractuals d'empleats, i col·laboradors o clients, respectivament.

  En el cas d'empleats o col·laboradors, el sistema operatiu o dispositiu en el qual s'instal·li l'aplicació podrà sol·licitar el consentiment per utilitzar les dades d'ubicació o geolocalització.

  No proporcionar aquest consentiment, impedirà el correcte funcionament de l'aplicació Promsa Albarà Digital i la consecució de les finalitats d'automatització de processos perseguida amb la mateixa, i podria anar en contra de les obligacions laborals i contractuals de l'empleat o col·laborador amb Promsa.

  Així mateix, l'aplicació continuarà gestionant la ubicació fins que l'usuari la tancament expressament, si bé Promsa no utilitzarà les dades de geolocalització fora d'horari laboral o de les obligacions contretes amb empleats i col·laboradors.

 

Destinataris de les dades

Les seves dades no seran venudes, llogades ni posades a disposició de tercers. En determinats casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, el desenvolupament i manteniment informàtic, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

 

Terminis de conservació

Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, en el moment seran eliminades.

 

Exercici de drets

La normativa vigent li atorga els següents drets:

 • Dret d'accés:
  L'usuari tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem en relació amb la seva persona.

 • Dret de rectificació:
  L'usuari tindrà dret a poder rectificar o completar qualsevol dada que sigui inexacte o incomplet.

 • Dret de supressió:
  L'usuari pot sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimits dels nostres sistemes i fitxers.

 • Dret d'oposició:
  L'usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades en relació a les accions de màrqueting directe, així com per motius personals, llevat que la base del tractament sigui l'interès legítim.

 • Dret de limitació del tractament:
  L'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en el cas de que impugni la seva exactitud o quan sigui il·lícit i s'oposi a la supressió de les seves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. També quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament, però els necessiti per a la formulació l'exercici o la defensa de reclamacions. Finalment, quan s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si l'interès legítim del responsable preval sobre el de l'interessat.

 • Dret a la portabilitat de les seves dades:
  L'usuari tindrà dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindrà dret a sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Podrà exercir aquests drets de forma gratuïta, dirigint-se a la nostra empresa a través d'algun dels següents mitjans i acompanyant còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat:

 1. Mitjançant correu electrònic que haurà de dirigir a l'adreça: protecciondedatos@promsa.cemolins.es

 2. Mitjançant correu postal dirigit a Carretera Nacional 340, números 2 al 38, Km. 1242,300, C.P. 08620, Sant Vicenç dels Horts.

En el cas que tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l'exercici dels drets.

També té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent a Espanya en matèria de protecció de dades, si considera que les seves dades no s'han tractat correctament.

 

Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

Les dades rebudes per la nostra empresa seran tractades amb la màxima reserva i confidencialitat. La nostra empresa ha establert tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades facilitades.

 

Transferències Internacionals

En el cas que algun dels nostres proveïdors de serveis tracti les dades personals en un tercer país la nostra empresa ha d'aplicar totes les mesures i controls al seu abast per protegir les seves dades personals. Les principals mesures que adopta la nostra empresa quan es realitza una transferència internacional de dades personals són la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, l'adhesió a acords internacionals, o la sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts. Pot sol·licitar la llista de proveïdors que tracten les dades en un tercer país a l'adreça protecciondedatos@promsa.cemolins.es.