és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Subministrament puntual i professional

 

Per al desplaçament dels nostres productes, fins a l'obra o al punt d'utilització, disposem d'una flota de vehicles adaptats, camions per a transportar formigó, banyeres d'àrids, dúmpers, cisternes pel ciment i morter, camions porta sitges.

El servei de subministrament, es realitzat per un equip de professionals coneixedor del producte i especialitzat en la conducció, es realitza en el temps i la forma sol·licitats.

 

 

Camp d’aplicació

  • El transport es realitza des de qualsevol dels nostres centres de fabricació fins al lloc sol·licitat.
  • Promsa s'adapta a les diferents necessitats d’horari i subministrament.

 

 

Avantatges

  • Promsa es responsabilitza del transport adequat dels seus productes i de la puntualitat en el lliurament.
  • L'equip de conductors està format en matèries de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

 

 

Flota de vehicles

  • Formigonera pel transport de formigó, morter auto anivellant, Prosilence, Aripaq i morter fresc de fins 9m3.
  • Camions cisterna per ciment i morter sec de fins a 28t.
  • Porta sitges de morter i formigó sec.
  • Banyera - dúmper per a tot tipus d'àrids, productes a granel, Aripaq, sòl ciment, etc., fins 32t.