és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

La Qualitat a PROMSA

A PROMSA entenem la qualitat com un factor integrat en el nostre procés de treball, des de l'anàlisi de les matèries primeres fins al detall del producte, passant pel control dels processos productius i el seu desenvolupament. Tots els productes que fabriquem estan subjectes a un estricte control de qualitat, per garantir el compliment de les normatives vigents, i aportar als nostres clients els marcats CE i els certificats d'homologació.

 

Comptem amb laboratoris propis i un gran equip tècnic que defineix i controla el compliment de les consignes establertes, permetent una traçabilitat complerta, integrada en el procés de treball. Per realitzar les anàlisis que permeten controlar la qualitat de tots el productes, disposem d'instal·lacions específiques:

     - 3 laboratoris a les instal·lacions fixes: equipats amb la maquinària més moderna i pionera, ens permet realitzar el 99% dels assaigs necessaris per a la definició i control dels productes que elaborem.

     - 1 laboratori a la planta d'àrids: per realitzar específicament anàlisi dels àrids que es subministren com a matèria primera per a les plantes de formigó, asfalts i morters. Disposar de laboratori en la pròpia instal·lació permet realitzar els assaigs en la mateixa línia productiva, fet que accelera la capacitat de resposta i garanteix la qualitat dels àrids.

     - Laboratoris mòbils: preparats per donar resposta a grans obres que requereixen d'una planta de formigó a la mateixa.

Certificats

Control de qualitat de matèries primeres
Control de qualitat de matèries primeres

Laboratori

Les persones que integren l'equip de qualitat de PROMSA, són professionals que compten amb una formació específica, i una intensa dedicació i passió pel producte. Format per tècnics de producte i l'equip de laborants, que dia a dia realitzen un exhaustiu control de tots els productes i matèries primeres.

Les matèries primeres amb les que fabriquem els nostres productes són la clau de l'èxit. Alguns exemples de tipologies d'anàlisi que realitzem:
     - Optimització de dosificacions: assajos físics que ens permet obtenir la millor barreja de matèries primeres possible.
    - Optimització de dosificacions per a grans volums: realitzades en col·laboració amb els nostres clients per adequar el producte a les necessitats específiques de cada obra.
     - Desenvolupament de nous productes: a partir dels insight que ens transmeten els nostres clients, treballem per obtenir el producte o servei més adequat.
    - Formació Docent: el nostre equip de professionals realitza periòdicament formacions en universitats, col·legis professionals, etc. per difondre les característiques dels productes.
   - Assessorament i prescripció de productes: la selecció del producte més adequat per a cada casuística és imprescindible per aconseguir la satisfacció del client. Dediquem gran part del nostre esforç en la fase d'assessorament i prescripció, és determinant per a garantir la millor solució.
    - Presència en Comitès de Normalització i entitats especialitzades: la presència del director de Qualitat de PROMSA permet no solsament estar al dia de les novetats legislatives, sinó fer un pas més i liderar aquests canvis normatius, aconseguint que estiguin al servei de les empreses.

         Comitès en els quals PROMSA participa directament:

  • AENOR:
   • Comitè tècnic Nacional 83 formigons
   • Comitè Tècnic Nacional 146 àrids
  • AFAM – Comitè tècnic
  • ANEFHOP - Comitè tècnic
  • GREMI D’ÀRIDS de Catalunya

     - Assaigs d'acord normativa vigent

     - Servei per a l'assaig de productes especials a tercers: el nostre laboratori és un centre de referència per a empreses externes i Universitats. Està equipat amb la tecnologia més innovadora, podem realitzar la immensa majoria dels assaigs necessaris per garantir la qualitat i homogeneïtat dels productes.

Aquests equips permeten una àmplia variabilitat d'assajos *. Actualment els assajos duts a terme pel Laboratori de Promsa són:

Cambra Humida
Cambra Humida
Assaig de Morter
Assaig de Morter

Control de Qualitat a l'obra

La nostra xarxa de laboratoris està estratègicament situada a l'àrea geogràfica de producció, per permetre l'estricte control de qualitat que l'equip de laborants realitza a peu d'obra. Un treball enfocat a assegurar els estàndards de qualitat de Promsa en tots els productes, realitzant assajos que van més enllà de les normatives vigents. Les activitats del departament de qualitat, també se centren en la gestió de matèries primeres, control dels estocs i la supervisió de l'homogeneïtat dels productes, factors clau per a l'èxit.

Esquema de control de qualitat integrat
Esquema de control de qualitat integrat
Provetes en Obra
Provetes en Obra

Formigó Expert

ANEFHOP és l'Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat, PROMSA forma part activa d'aquesta associació des de fa anys, ocupant càrrecs en la direcció de la mateixa. ANEFHOP va emprendre l'any 2011 el Pla "Compromís per la Sostenibilitat" que es tradueix en el distintiu "Formigó Expert", les empreses i els centres de treball que ostenten aquest certificat han passat per unes rigoroses inspeccions, en matèria de Seguretat, Qualitat i medi Ambient. Disposar del certificat significa l'excel·lència en la fabricació del formigó preparat: màxima seguretat per a les persones que elaboren i transporten el formigó, màxima qualitat del producte elaborat, i màxim respecte a l'entorn.

Totes les plantes de PROMSA estan acreditades d'acord amb la certificació "Formigó Expert"" de ANEFHOP."

Planta de Formigó de Pallejà
Planta de Formigó de Pallejà

Assessoria Tècnica

És normal que apareguin dubtes o preguntes sobre productes o aplicacions en obra. Quin producte és el més adequat? Com hauria de aplicar-ho? Serà la millor opció? Hi ha alguna cosa nova més adequat?

Disposem d'un equip de professionals disposats a aclarir els seus dubtes i a treballar per oferir-li els productes que millor s'adapten a les seves necessitats. Dissenyem el seu producte a mida, proposem solucions constructives adaptades a cada client, així com, respostes innovadores a necessitats específiques. Sempre disposats a ajudar-lo.

Control de Qualitat Integrat

 

La qualitat està integrada en el nostre procés productiu. Els departaments que estan implicats en aquest procés de millora contínua com són els de manteniment, operacions i seguretat es coordinen per aconseguir una elevada homogeneïtat dels productes, màxima disponibilitat productiva així com garantir la seguretat i salut dels treballadors.

Esquema d'una central de formigó i part dels sistemes integrats: Seguretat, Manteniment i Qualitat
Esquema d'una central de formigó i part dels sistemes integrats: Seguretat, Manteniment i Qualitat