és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Resultats garantits

 

Promsa garanteix la qualitat de tots els seus productes i per això compta amb laboratoris propis i un equip tècnic que controla i compliment de les consignes establertes, permetent una complerta traçabilitat de tot el procés productiu fins al lliurament i subministrament dels nostres productes.

La qualitat és el nostre compromís amb el client i el nostre equip humà està preparat per resoldre qualsevol problemàtica tècnica que es presenti, adaptant les especificacions tècniques dels productes a les necessitats dels nostres clients.

Tots els productes subministrats per Promsa són fruit d'un minuciós procés de fabricació i d'anàlisi de les seves característiques per assegurar que compliran amb les expectatives del client i un excel·lent resultat en ús.

 

 

Sistema de treball

Promsa disposa de cinc laboratoris de qualitat propis i més d'una vintena de persones dedicades exclusivament a l'anàlisi de qualitat dels productes.

Una sèrie de procediments interns permeten que, totes les persones involucrades en el procés de producció, puguin participar en la consecució de les característiques de qualitat dels productes.

Els controls i anàlisis realitzats al laboratori garanteixen els certificats de qualitat dels productes: Certificats CE, compliment de la EHE-08, etc. Empreses d’auditories externes avalen el nostre treball.

 

 

Avantatges

  • Coneixement de les característiques del producte subministrat.
  • Integració de la qualitat en el procés productiu.
  • Els productes de Promsa compleixen amb les normatives vigents de Marcats CE i disposa també de certificats d'homologació.