és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

La innovació ocupa un lloc estratègic en la proposta de valor de PROMSA, forma part del nostre procés de creixement i de la definició dels nostres productes. Millorar per diferenciar-nos dels nostres competidors, per aportar valor als nostres clients és un dels nostres motors, de manera que la I+D+i juga un paper principal, ajudant-nos en la recerca de noves solucions creatives i innovadores.

Treballem la innovació de manera transversal per a la millora de processos, desenvolupament de nous productes i serveis, així com la diversificació estratègica de nous negocis. El nostre comitè de I+D+i, format per personal multidisciplinar i transversal, s'encarrega de coordinar i donar prioritat als diferents projectes d'innovació. Sempre, tenint en compte les propostes i necessitats dels nostres clients, les tendències del sector i la cooperació amb l'entorn, ja siguin altres empreses o universitats.

Les línies de treball de Promsa són:
   - Millora en eficiència.
   - Integració tecnològica dels processos productius.
   - Desenvolupament de projectes i productes sostenibles
   - Desenvolupament de productes avançats tecnològicament: multifuncionalitat
   - Col·laboració amb entitats externes per a projectes col·laboratius (universitats, prescriptors, empreses, etc.)

Promsa és empresa fundadora i membre del Clúster de Materials Avançats de Catalunya (Clúster MAV), creat el 2015, i membre del Catalonia Clústers d'Acció, de la Generalitat de Catalunya. Amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses aportant coneixement de mercat i tendències de l'entorn. El contacte amb altres empreses ens permet tenir una xarxa de col·laboradors que abarca tota la cadena de valor, així aconseguim conèixer l'entorn i el mercat amb tota la seva complexitat.

Diagrama del procés d'innovació
Diagrama del procés d'innovació
Tecnologia aplicada als processos productius
Tecnologia aplicada als processos productius

R + D

L'entorn en general, i el sector de la construcció en concret, es troben en constant evolució i canvi per adaptar-se a les noves i diferents necessitats que demanden els usuaris, arquitectes i enginyers. Les noves tendències estan creant un impacte en el mercat on cada vegada productes més sofisticats, que aportin multifuncionalitats, sostenibilitat o aquells que siguin intel·ligents tenen més demanda. Algunes tendències a destacar:

   - Smart City: les smart cities es doten d'infraestructures, innovació i tecnologia per a disminuir el consum energètic, reduir les emissions de CO2, millorar la interconnectivitat dels elements de la ciutat entre ells i amb les persones.

   - Eficiència energètica: es pot aconseguir una elevada eficiència en l'ús de les energies mitjançant l'ús de materials avançats, que millorin l'aïllament tèrmic dels edificis.

   - Resiliència Urbana: fa referència a la capacitat dels nuclis urbans per resistir i recuperar-se ràpidament de qualsevol perill plausible. Aquest concepte, aplicat a les ciutats, ha de permetre dissenyar les eines adequades, proveir d'estructures i serveis crucials, perquè les ciutats puguin millorar la seva capacitat de resiliència.

   - Materials sostenibles: podem considerar Materials de Construcció Sostenibles els que siguin duradors i que necessitin un escàs manteniment, que puguin reutilitzar-se, reciclar-se o recuperar-se. També, aquells que continguin com a matèria primera productes valoritzats procedents de la valorització de residus, sempre que aquests obtinguin característiques específiques.

   - Reducció dels costos i temps en aplicacions en obra: la possibilitat d'obtenir més qualitats, o particularitats amb el mateix material, o bé la reducció del temps i complexitat de la posada en obra d'un determinat producte són alguns dels productes i serveis que converteixen la construcció a eficient.

   - Productes aïllants, lleugers, pesats, sostenibles, amb fibres: tots aquells productes que aportin a la construcció més competitivitat respecte als productes existents, transmetran a l'edificació un benefici que es traslladarà als seus usuaris.

 
Totes aquestes tendències són analitzades i detectades pel nostre departament de màrqueting, que les traslladada al comitè d'I+D, encarregat de la investigació i desenvolupament de nous materials i productes. La fase de disseny i prototipatge és essencial, el nostre laboratori ens permet realitzar assajos de gran varietat de materials, millorar-los o adaptar-los per donar més valor i ser més competitius.

El nostre equip pot dissenyar productes a mida per cobrir les necessitats específiques dels nostres clients. També, som un referent en proves de nous additius per als nostres productes. Alguns productes, serveis i processos desenvolupats com I+D+i per Promsa són: