és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

La Junta General d'Accionistes és el màxim òrgan social de decisió de la societat. Estipula el dret de l'accionista a intervenir en la presa de decisions essencials de la societat i a establir els principis de la seva organització i funcionament i les normes que regeixen la seva activitat legal i estatutària.

 

Convocatòria de la Junta General d'Accionistes 2018

Convocatòria de la Junta General d'Accionistes 2019

Convocatòria Junta PROMSA per aprobació de fusió

Projecte de fussió per Absorció  (Promsa-Pronatur)

Comptes anuals PROMSA 2016

Comptes anuals PROMSA 2017

Comptes anuals PROMSA 2018 (inclou balanç de fusió)

Comptes anuals PRONATUR 2016

Comptes anuals PRONATUR 2017

Comptes anuals PRONATUR 2018 (inclou balanç de fusió)

Estatuts socials PROMSA

Estatuts socials PRONATUR

Dades consellers Promsa i PRONATUR

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020

Convocatòria de la Junta General d'Accionistes 2020