és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Filtrar Obres

Rehabilitació edifici de 3 plantas, Girona

Al centre del barri vell de Girona, es va realitzar una rehabilitació d’un antic edifici de 3 plantes el qual necessitava un reforç de l’estructura amb HALF Plus, formigó autocompactant lleuger i sense fibres.

Al tractar-se d'un producte bombejable, a part de ser resistent, aporta seguretat i també una treballabilitat en la seva aplicació.

S’han aplicat uns 248 m2 aproximadament amb un gruix mig de 5cm per l'equip de Paviments de PROMSA i el subministre es va realitzar amb camió formigonera, des de la planta de Girona

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació edifici per a oficines, alleugeriment del forjat existent, Barcelona

Molt a prop del 22@ de BCN, es va realitzar una rehabilitació d’un antic edifici el qual necessitava un alleugeriment a l’estructura. Es va optar per afegir estructura metàl·lica (graella electrosoldada) amb HAL, formigó autocompactant lleuger per omplir els cavitis.

 

Al tractar-se d'un producte bombejable i autocompactant, a part de ser resistent, aporta seguretat i també facilitat, rapidesa en la seva aplicació, podent arribar a tots els racons dels cavitis gràcies a la seva consistència.

 

L'execució l’ha realitzat l'equip de Paviments de Promsa amb el subministre des de la planta de Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Via amb placa, Línia 5 del metro de Barcelona

S'ha realitzat aquesta via en placa en substitució del balast en un tram de la L5 del metro de Barcelona.
El formigó subministrat va ser de dues tipologies: HM20/L/10/I especial bomba estàtica i HA30/L/10/IIa amb fibres de polipropilè, també amb formulació especial per a bomba estàtica de llargues distàncies (més de 300m).
El subministrament va ser des de la planta de Montcada.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Rehabilitació forjat amb formigó lleuger - FOLGUEROLES

Per a la rehabilitació d'un forjat d’una vivenda a Folgueroles, es va optar per utilitzar formigó lleuger per tal d'alleugerir càrregues a l'estructura existent, amb graella electrosoldada i connectors.

Aquest tipus de formigó està especialment dissenyat per a no aportar pes al conjunt estructural, fabricat amb àrids lleugers.

El subministre es ser amb camió formigonera i la descarrega es va realitzar amb cubilot, des de la planta de les Masies de Voltregà (Barcelona).

Famílies relacionades
Productes relacionats

Daus de formigó per a la prolongació de l'espigó Sant Sebastià, Barcelona

Construcció de daus de formigó amb HM30/B/20 (I+Qb amb ciment CEM I 42,5R-SR5) per a l'escullera i el mur de protecció a diverses zones del port de Barcelona.
Cada dau té aproximadament 7,3m3 amb un total de 14.600m3 de formigó de la mateixa tipologia.
L'obra s´ha subministrat des de la planta de Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Entorns Estació Sant Andreu, Barcelona

Per aquest passeig a prop del Rec Comtal i dels entorns de l'estació de Sant Andreu Comtal (Barcelona) s’ha utilitzat Aripaq.

L’Aripaq ofereix una alta integració paisatgística, sent un paviment natural, amb la facilitat de manteniment i alhora és resistent perquè disposa d'un element lligant en base de calcí de vidre reciclat.

Aplicats 1.300m2 i amb un gruix de 10cm d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment Parc infantil, Olesa de Montserrat

Per aquest parc infantil situat a Olesa de Montserrat s’ha utilitzat Aripaq.
L’Aripaq ofereix una alta integració paisatgística, sent un paviment natural, amb la facilitat de manteniment (ja que impedeix el creixement de males herbes així com l’aparició de reguerots).
Aplicats 20m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Grades – entorn edificis carrer de la Batlloria, Badalona

Per aquestes grades per un edifici de Badalona es va optar per aplicar Aripaq.
L’Aripaq dona un valor afegit ja que aporta una integració a l’espai, ubicat a prop de zones residencials i ajardinades.
S’han aplicat uns 430 m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Parc infantil, Hospitalet de Llobregat

Aquest parc infantil situat a l’Hospitalet Llobregat es va triar com a paviment l’Aripaq.
Es van aplicar uns 500 m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Coberta del Tanatori de Mataró

Per a una reparació d’una coberta del tanatori de Mataró, es va optar pel formigó lleuger Prolight Celular, producte bombejat i homogeni, per tal d'alleugerir càrregues a l'estructura existent, donant-li pendents per a poder desaiguar la coberta transitable d’aproximadament 110m2.

L'execució l’ha realitzat l'equip de Paviments de Promsa amb subministre de camió formigonera des de la planta de Cabrera de Mar.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Accés Masia, Estanyol (Girona)

S’ha utilitzat Aripaq per a l’accés d’una Masia a Estanyol (Girona).
S’ha utilitzat aquest producte gràcies a la integració paisatgística que l’Aripaq ofereix.
Es van aplicar 225m2 d’Aripaq, amb aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment accés aula Remolar, Viladecans

Per aquesta obra a Viladecans s’ha utilitzat Aripaq.
L’Aripaq ofereix una alta integració paisatgística, sent un paviment natural, amb la facilitat de manteniment (ja que impedeix el creixement de males herbes així com l’aparició de reguerots).
Es van aplicar uns 90 m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reforç estructural - Vic

Al centre de Vic, es va realitzar una rehabilitació d’un antic edifici de 3 plantes el qual necessitava un reforç de l’estructura. Es va optar per afegir estructura metàl·lica (graella electrosoldada) amb Hal Plus, formigó autocompactant lleuger i sense fibres.

Al tractar-se d'un producte bombejable, a part de ser resistent, aporta seguretat i també una facilitat, rapidesa en la seva aplicació.

L'execució l’ha realitzat l'equip de Paviments de Promsa aproximadament 240m2 amb un gruix mig de 6cm i el subministre es va realitzar amb camió formigonera, des de la planta de Les Masies de Voltregà, Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reparació coberta inclinada - Mollerussa

Per a reparació d’una coberta inclinada (teulada) d’una vivenda a Mollerussa, es va optar per utilitzar formigó lleuger per tal d'alleugerir càrregues a l'estructura existent.

Aquest tipus de formigó està fet amb àrids lleugers especialment dissenyat per no aportar pes al conjunt estructural i aportant resistència. És l'indicat pels recrescuts que necessiten poc pes, així com per a cobertes aïllants lleugeres.

El subministre es va realitzar amb camió formigonera i descarrega amb cubilot, des de la planta de Soses (Lleida).

Famílies relacionades
Productes relacionats

Rehabilitació Edifici Històric de 1884, Barcelona

Al centre de Barcelona, es va realitzar una actuació de reforç estructural d’un edifici del 1884.

A causa del mal estat dels reblerts dels revoltons, va ser necessari reforçar l'estructura. El client, a més a més va optar per la col·locació d’estructura metàl·lica amb HAL PLUS, formigó autocompactant lleuger, alleugerint la carrega estructural i aportant resistència.

Al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta també una facilitat, rapidesa i seguretat en la seva aplicació.

Per a les 3 plantes de l’edifici antic, es va realitzar aproximadament 400m2 per un gruix mig de 10cm. Es va subministrar des de la planta Promsa de Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació Edifici - Capellades

En aquesta obra es va realitzar una actuació de reforç en diverses plantes de l’edifici amb una capa de compressió de formigó lleuger.

El client, a més a més, va optar per la col·locació d’estructura metàl·lica conjuntament amb HAL PLUS, formigó autocompactant lleuger i sense fibres, alleugerint la carrega estructural i aportant resistència.

Al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta una homogenietat en el producte i una facilitat, rapidesa i seguretat en la seva aplicació.

Es va realitzar aproximadament 420m2 per un gruix mig de 6cm.

Es va subministrar des de la planta PROMSA d’Igualada.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reforç estructural, Lleida

La empresa es Bosch-Batlle Construccions SL va realitzar una obra de rehabilitació d’un habitatge a Bellvis, Lleida.
HALF PLUS se va utilitzar per a un reforçar estructuralment els forjats del habitatge on hi havien bigues de fusta i s'havia d'alleugerir pes.
Es va aplicar HALF PLUS en una superfície de 236m2, per un gruix de 10cm, sense graella electrosoldada.
Ho van aplicar els aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Pavimentació d'Emergència. Renovació de les vies ferroviàries – Martorell

Pavimentació de ràpida posada en servei a l’obra de renovació de les vies ferroviàries al sector industrial de Martorell. Les necessitats de l’obra eren d’un formigó de ràpid enduriment i alhora una resistència garantida de 25Mpa.

 El client, a més a més, va optar per instal·lar estructura metàl·lica juntament amb HRR 25>>48 amb fibres polimèriques estructurals.

El HRR és un formigó especialment per a paviments de ràpida actuació gràcies al seu ràpid enduriment i que garanteix una resistència de 25Mpa en 48h.

Un formigó bombejable i resistent, aporta homogeneïtat, rapidesa i facilitat d’aplicació.Es va realitzar aproximadament 130 m3 subministrat des de la planta PROMSA de Sant Vicenç dels Horts.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviments de càmera congelació - Arenys Munt

Per a la reparació integral del paviment d'una càmera de congelació de 60m2, es van utilitzar dos productes multifuncionals de la gamma PROMSA TECH, PROACCES10 i PROXTREM.
L’equip de paviments mitjançant la bomba van aplicar el formigó PROACCES10 per arribar al seu punt d’ús, ja que era de difícil accés i també per a realitzar una capa d’anivellament.
Un cop instal·lats els "Cavitis", un altre capa de PROACCES10 i a posteriori l’aïllament amb XPS i un cop finalitzat aquest Sandwich, es va aplicar el PROXTREM apte per a suportar les condicions tan extremes de temperatures molt baixes per una càmera de congelació.
L'obra es va dur terme a Arenys de Munt des de la planta de Promsa situada a Cabrera de Mar.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments i túnels de congelació, La Roca del Vallès

Per a una empresa agroalimentària del sector pesquer, s’han executat uns paviments per a una càmera de congelació de 170m2 i 2 túnels de congelació de 194m2. Es va optar pel formigó PROXTREM, amb una formulació especial per a aquestes condicions extremes per suportar cicles gel-desgel i temperatures molt baixes (-20º, - 45º), sense fissuracions i aportant la resistència necessària.

Tots els paviments, amb un gruix de 15-20cm, van ser bombejats a més de 90m de longitud amb[AJ1]  canonades i amb la utilització de fibres polimèriques estructurals.

L'obra es va dur a terme a la Roca del Vallès (Barcelona) des de la planta de Promsa, situada a La Garriga

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment alleugerit estructural sobre parking, Montgat

Pavimentació exterior d'un edifici residencial de vivendes a Montgat, per una superfície d’uns 820m2 i amb un gruix 12,5cm de mitja, amb formigó lleuger, per tal d'alleugerir la llosa estructural aportant resistència.

Aquest tipus de formigó lleuger amb arlita, es va subministrar directament des de camió formigonera i des de la planta de Ripollet.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació Hospital Dr. Josep Trueta, Girona

Dins de l'Hospital Universitari Dr Josep Trueta de Girona es va realitzar una actuació de reforç estructural.

A causa del canvi d'ús d’activitat d’una zona concreta de l’Hospital, va ser necessari reforçar l'estructura aplicant el formigó HALF PLUS (PROMSA TECH): formigó autocompactant lleuger amb fibres. Al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta també una facilitat, rapidesa i seguretat en la seva aplicació.

Es va realitzar aproximadament 650m2 per un gruix de 10cm.

Es va subministra des de la planta PROMSA de Girona.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Xalet unifamiliar d'obra vista – Igualada

Per a aquest xalet de 2 plantes es va aplicar un HA25 F 20 IIa, del qual es van consumir més de 530m3.
Per crear l'efecte en obra vista, els encofrats es van recobrir amb fusta.
El formigó utilitzat es va servir des de la planta de Promsa Igualada.
Constructor de l'obra: Constru-Llars Anoia
Estructurista: Estructuras Igenfe.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment nau industrial amb HRR>>25 MPa en 48h per a COMERSID STEEL S.A

Per a aquesta obra al polígon de la Zona Franca (Barcelona), s'ha subministrat formigó per reconstruir un paviment de zona de cas de camions pesants d'una nau industrial, amb HRR 48h->25Mpa, de la família PROMSA TECH.

L'obra va ser una reparació de paviment de 3.365 m2 amb aplicació de PROMSA. El HRR >> 25/48, amb gruix de 15cm i amb fibres polimèriques estructurals, evitant lús de la malla electrosoldada, realitzant talls en pastilles cada 25m2.

La preparació del suport consistia en el fressat parcial del paviment antic, neteja de runes i aplicació de pont d’unió entre la base i la nova capa de paviment.

L’aplicació va ser amb 4 tardes-nits d’agost, de 18-23h (degut a les temperatures elevades i alta insolació del mes d’agost), realitzant pastilles de més de 850m2 diaris i així minimitzar la deshidratació del formigó i l’assecat superficial ràpid del paviment.

Donat el ràpid desenvolupament de resistències a curtes edats, és imprescindible un correcte curat del paviment a les immediates hores després de la seva aplicació. El curat més eficient és el tradicional, realitzar un regatge continuat a sobre del paviment nou. El subministrament s’ha realitzat des de la central de Promsa Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Recrescut per a coberta de nau industrial – Esplugues de Llobregat

Per a aquest recrescut amb pendents a la coberta d’una nau industrial situada a Esplugues, es van utilitzar 46m3 de Prolight Celular de Promsa, producte bombejat i homogeni, ideal per recrescuts lleugers, per a una superfície aproximada de 450m2.
L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa en 1 sol dia.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Sant Vicenç dels Horts.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment interior nau industrial amb menys juntes, a prop de Barcelona

Per a aquesta obra situada al Vallès Occidental, s’ha subministrat formigó a per reconstruir part del paviment l’interior d’una nau industrial, s’ha optat pel producte PROLIMIT, de la família de productes PROMSA TECH ja que aquest dona solució a:

  • Zona de pas de carretons elevadors, continuats
  • Realitzar menys juntes en el paviment.
  • Evitar col·locació de malla electrosoldada

S’ha aplicat el formigó PROLIMIT per a paviment de 300m2, 20cm de gruix amb fibres polimèriques estructurals, realitzant una sola junta transversal obtenint dues pastilles de 150m2.

El formigó PROLIMIT aconsegueix resistències característiques a compressió i residuals a flexotracció segons l'annex 14 de l'EHE-08 sense haver de fer ús d'armat tradicional i permentent aconseguir àmplies superfícies sense juntes ni talls de paviment.

El subministrament s’ha realitzat des de la planta de Promsa La Garriga.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Moll Balears

Promsa ha participat en la construcció del Moll Balears del Port de Tarragona, una superestructura per a rebre els creuers de gran calatge al port.

El formigó del carro per a la estructura es un HA30F20IIIc+Qb amb ciment SR tot bombejat.

El volum de la obra ha sigut de 11000 m3 aproximadament subministrat entre finals del 2020 i primer semestre de 2021.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment de ràpida posada en servei a Barcelona

Per a aquesta obra situada a la zona d'una parada d'autobús al Port Vell de Barcelona, ​​es va optar pel producte HRR 25/48, de la família de productes PROMSA TECH ja que aquest donava solució a dos problemàtiques que sorgien:

- Zona de molts sots per concurrència de pas de vehicles pesats.

- Ràpida posada en servei de l'obra.

Es va aplicar HRR 25/48 per a paviment en aproximadament 100m2, 13-18cm de gruix amb 5Kg de fibra per garantir una resistència de més de 25 MPa a 48 h.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Formigó per via en placa - Estació de Sants

Es van subministrar 128m3 de formigó (més de 500m2 de superfície) Proaccess-10 per a l'execució de la via en placa dins de l'estació de Sants (Barcelona).

El Proaccess-10 (de 30Mpa de resistència) va ser subministrat en torn nocturn i bombejat dins de l'estació a més de 180m de distància. Proaccess és un producte ideal per a aquest tipus de necessitats ja que gràcies a la seva formulació fluida i tipologia d'àrids podem oferir altes resistències amb productes bombejats i de ràpida execució.

El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Zona Franca amb l'aplicació per part del equip de Paviments de Promsa.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Recrescut per a coberta - Molins de Rei

Per a aquest recrescut per a coberta es van utilitzar 92m3 de Prolight per a una superfície aproximada de 500m2.
Es va utilitzar la formulació de més resistència de Prolight, el formigó cel·lular de Promsa ideal per recrescuts lleugers.
L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa en 2 dies.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Sant Vicenç dels Horts.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reforç estructural - Barcelona

Es va realitzar un reforç estructural per a aquest bloc situat a l'Av. Diagonal de Barcelona on es va optar per utilitzar Proaccess-10.

Van ser 3500m2 i 245m3 de Proaccess-10 per cobrir tot el l'armat utilitzant un pont d'unió Epoxi subministrat per l'obra.

L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa durant 10 dies.

El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a la Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment interior supermercat - Igualada

Es van aplicar més de 145m3 de morter autoanivellant C-20 en una superfície d'uns 1.500m2 per aquest supermercat a la localitat d'Igualada.
L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa durant 2 dies.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Igualada.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments interiors casa unifamiliar - Ripollet

Per els paviments interiors d'aquesta casa unifamiliar situada a Ripollet es va utilitzar el producte PROSEIN.
PROSEIN es el morter industrial i homogeni de Promsa subministrat amb sitja a l'obra. Les avantatges del PROSEIN es que disposa de marcat CE i al ser subministrat amb sitja, l'obra l'utilitza segons la seva necessitat i a demés sense generar residus.
Es van executar 217m2 amb un gruix de 6cm.
Es va aplicar també PROSEIN a una terrassa d'uns 30m2 ja que aquest producte es apte per aquesta mena d'aplicacions.
L'obra es va aplicar per part de l'equip de paviments de PROMSA.

Famílies relacionades
Serveis relacionats

Edifici plurifamiliar – Mataró

Per aquest edifici plurifamiliar es va subministrar tant el formigó com l'aplicació de paviments per part de Promsa.
Van ser 800m3 de formigó i uns 1000m2 de morter C-12 per a paviment interior.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Cabrera.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment de formigó per a una granja

Es van realitzar 600m2 de paviment de formigó amb un acabat ratllat en superfície per a una granja de vaques a la zona de la Cerdanya francesa.
Aquesta solució d'acabat superficial va ser proposada per l'equip de Promsa perquè els animals no rellisquessin.
L'aplicació la va realitzar l'equip de paviments de Promsa durant 2 dies.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Queixans.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

8 Cases a Urb. Les Masies, Sant Andreu de Llavaneres

Promsa ha iniciat al gener de 2020 la construcció de 8 cases de superluxe a la Urbanització "Les Masies" a Sant Andreu de Llavaneres. Les obres finalitzaran al febrer de 2021.

Per a aquesta construcció Promsa ha subministrat 2 tipologies de formigó armat: HA25B20IIIa i el HA25B20IIa amb un total de 2.000m3.

El subministrament es va realitzar des de la planta de Cabrera de Mar.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Reforma Estructural a Sant Andreu de Llavaneres

L'obra consta de la reforma estructural de dues cases, ampliació i parcel·la d'aparcaments.

Està situada a la Urbanització de Supermaresme, a Sant Andreu de Llavaneres.

Els productes subministrats van ser formigons HA25B20IIa així com HA30L20IIa autocompactant i C12 per a paviments amb un total de més de 400m3.

Tots els productes van ser subministrats des de la planta de Promsa a Cabrera de Mar.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Cunetes per a carreteres de la comarca d'Osona

L’obra per a DIBA (Diputació de Barcelona) consta d’una sèrie de millores a les cunetes de diverses carreteres de la comarca d’Osona.

El subministre ha sigut d’uns 400m3 de formigó HA25010PIIa amb fibres de polipropilè.

Les obres s’han realitzat amb una màquina autonivelladora per a facilitar l’abocament.

Els formigons s’han subministrat des de la planta de Masies de Voltregà (Vic).

Famílies relacionades
Productes relacionats

Ampliació La Roca Village

Promsa ha participat en l'ampliació de el Centre Comercial de La Roca Village situat al municipi de la Roca de l'Vallès.

S'han subministrat 38.900m3 de formigó de més de 30 tipologies diferents, segons les necessitats de l'obra.

El subministrament s'ha realitzat des de la planta de Cabrera de Mar.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Planta de compostatge a Alcarràs

Promsa subministrarà 5.500m3 de formigó HA-25/B/20/IIA - HM-20/B/20/I per a aquesta planta de compostatge durant els propers 10 mesos.

L'obra consta de paviments, murs de separació de productes per a emmagatzematge, zona d'oficines i la construcció de basses de decantació.

La planta està ubicada al municipi d'Alcarràs, Lleida, i es subministra des de la planta de Soses.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Complex industrial a Lliçà d'Amunt

Complexe industrial format per 3 naus, una d’elles per a usos farmacèutics i les altres dues com a centres logístics.

L’obra a consistit en un subministre de d’uns 6.000m3 per a fonaments, pilotatge, murs i altells.

Les naus estan situades a Lliçà d’Amunt, al polígon industrial Mango. L’obra s’ha subministrat des de la planta de Promsa a La Garriga.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Nova ampliació de túnels de congelació, Província Barcelona

Una de les empreses de productes congelats, serveis frigorífics i túnels de congelació, situada a Vic (província de Barcelona), ha augmentat la seva capacitat per congelar ampliant les seves actuals càmeres.
Es tracta de 3 túnels de congelació de -80º d'uns 236m2 (dues 77m2 i un altre de 82m2) i d'una precámara de 112m2.
L'enginyeria va optar pel PROXTREM, el formigó de Promsa bombejable i específic per a condicions de molt baixa temperatura i sotmesos a cicles gel-desgel. A més, els paviments es van aplicar sense juntes, gràcies a la utilització de fibres polimèriques estructurals, amb un gruix de 16cm.
L'obra es va dur a terme a la comarca d'Osona (província de Barcelona) des de la planta de Promsa situada a les Masies de Voltregà, prop de Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Nau industrial a Massanes

Per a aquesta nau industrial situada al municipi de Massanes, s'ha realitzat un subministre de 11.000m3 de formigó en diferents zones majoritàriament fonaments (uns 5.000m3) i lloses (altres 5.000m3).

Per als pilars, s'ha subministrat un formigó HA25 de consistència liquida per pilots tipus CPI8 de 25m de profunditat.

El formigó s’ha subministrat des de la planta d'Hostalric.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment per a càmeres de congelació, Vic

Per a pavimentar les 6 càmeres de congelació destinades a la indústria càrnia-alimentària es va utilitzar el producte específic desenvolupat per Promsa per a aquestes aplicacions, el PROXTREM.

Les 6 càmeres, d'uns 68m2 cadascuna, estan a una mitjana de -80ºC, de manera que el paviment ha de resistir temperatures molt fredes, així com cicles de gel-desgel contínuament.

És per això que el formigó PROXTREM de Promsa és ideal per a aquesta aplicació, amb una formulació especial per a aquestes condicions tan extremes sense fissuracions i aportant la resistència necessària per a suportar els cicles gel-desgel. A més, també es pot bombejar.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment per a zones fredes, Vic

S'ha realitzat una aplicació de paviment en 2 zones diferents destinades a la indústria càrnia-alimentària.

Una per a un passadís on es comunica entre diverses càmeres de congelació i una la segona zona; un forjat d'una zona de preparats. Tots dos es troben a temperatura freda.

Es va aplicar el producte PROLIMIT, amb un volum total d'uns 148m3 subministrats, mitjançant bombeig per canonades, ja que es trobaven en zones de difícil accés. El Prolimit, a més, es pot bombejar.

Per  aquesta aplicació es va triar Prolimit, ja que al situar-se en una zona de difícil accés, es va estalviar l’armat utilitzant fibres polimèriques estructurals. A més, al ser un producte exposat a zones fredes, les fibres no es veuen afectades, sent un producte molt més fiable i de més durada que un formigó convencional amb armat.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Accessos al Polígon d'Olost amb formigó acolorit

Per als accessos al polígon sector PP4 d'Olost (Olost, Barcelona), s'ha aplicat 34m3 d'un formigó HM200 acolorit en massa de color FORMIRAPID® marró.

Per a aquestes voreres, es va triar aquest color ja que primerament es volien utilitzar àrids compactes tipus sauló, però es va descartar ja que al haver baixants podria haver erosió. Es va triar acolorir el formigó, per a una major integració paisatgística amb els àrids de la zona.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edificis plurifamiliars, Rubí.

Per a l'execució de l'estructura d'aquests 2 edificis plurifamiliars de 42 habitatges s'utilitzarà en obra aproximadament 3413 m3 de formigó HA25 / B / 20 / 2A amb una superfície de forjats de 7785 m2.

Els edificis estan situats a la carretera de Sabadell amb carrer Sant Jordi a Rubí i compten amb 4 pisos d'alçada.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edifici plurifamiliar, Cardedeu

S'ha realitzat l'execució de l'estructura d'aquest edifici plurifamiliar situat a la carretera de Dosrius, Nº38 de Cardedeu.
L'edifici consta de 3 plantes sobre rasant, una d'elles inclinada i una altre sota rasant. Són un total de 26 habitatges, 2 locals i aparcament.
Es faran servir aproximadament 1629 m3 de formigó HA25 / B / 12 / 2A en una superfície aproximada de 4769 m2.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment per a càmeres de congelació

Per al paviment d'aquestes 3 cambres de congelació de -45º i 75m2 cadascuna es va optar pel PROXTREM, el formigó de Promsa específic per a condicions de molt baixa temperatura i sotmesos a cicles gel-desgel.

Tot el paviment amb un gruix de 15-20cm es va realitzar sense necessitat de juntes gràcies a la utilització de fibres polimèriques estructurals.

L'obra es va dur a terme a la comarca d'Osona (província de Barcelona) des de la planta de Promsa situada a Les Masies de Voltregà, prop de Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment de reparació d'una sala freda

Per al paviment d'aquestes 4 cambres frigorífiques es va aplicar el PROXTREM, el formigó de Promsa, específic per a paviments sotmesos a condicions de molt baixes temperatures i amb cicles gel-desgel.

L'obra va consistir en una nova cambra de congelació de -24ºC de 150m2 i la construcció d'altres 3 noves càmeres de -80º de 75m2 cadascuna i sense juntes gràcies a la utilització de fibres polimèriques estructurals.

A posterior es va realitzar un acabat amb pintura Epoxi apta per a la normativa agroalimentària.

L'obra es va dur a terme a la comarca d'Osona (província de Barcelona) des de la planta de Promsa situada a les Masies de Voltregà, prop de Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment desactivat per voreres a Vilallonga de Ter

S'han realitzat 150m2 de voreres de la localitat de Vilallonga de Ter (comarca del Ripollès, Girona).

Es van subministrar 23m3 de formigó de dues tipologies: formigó amb àrid comú raspat i formigó amb àrid de canto rodó desactivat.

Al formigó desactivat se li van afegir fibres de polipropilè per a facilitar l'adherència de l'àrid i evitar així el despreniment en la fase de desactivat.

El formigó va ser subministrat des de la planta de Promsa de Sant Pau de Segúries.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edifici Plurifamiliar a Lleida, Parc de l’Aigua

L'obra consta de tres edificis que alberguen 99 habitatges que estan situats en una de les majors zones d’interès per a la construcció a Lleida, al Parc de l'Aigua.

L'obra es va iniciar al desembre de 2018 i els subministraments més importants es van realitzar durant el 2019, portant-se la major partida el formigó HA-25 / B / 20 / IIA amb un total 9.200m3.

Aquesta obra ha estat la més important que s'ha executat a Lleida relacionada amb la construcció d'habitatges.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment de reparació d'una sala freda

Per a la reparació del paviment d'una sala freda dedicada a la preparació i distribució de lots de carn congelada, s'ha fet servir el producte PROXTREM. Aquest formigó ha estat específicament dissenyat per PROMSA per aplicacions de paviments sotmesos a baixes temperatures.

La sala consta d'uns 140m2, on es va condicionar el terreny amb "Cavitis" i aïllament amb XPS.

El paviment es va aplicar mitjançant bomba i posteriorment es va aplicar el PROXTREM, sense juntes gràcies a la utilització de fibres polimèriques estructurals i acolorit de vermell (per decisió de client). L'acabat va ser fi.

L'obra es va dur a terme a la comarca d'Osona (província de Barcelona) des de la planta de Promsa situada a Les Masies de Voltregà, prop de Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edifici plurifamiliar a Quart (Girona)

Es van realitzar 3 lloses per a aquest edifici plurifamiliar situat a Quart (Girona).
Es va subministrar 250m3 de formigó HA25 per llosa de consistència tova amb acabat fluid (amb un total de 3 lloses).
Tot el formigó va ser bombejat pel servei de bombeig de Promsa.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reparació paviment de 2 túnels de congelació

Per a la reparació dels paviments d'aquests 2 túnels de congelació de -45º s’ha utilitzat el PROXTREM, el formigó específic de PROMSA per a paviments sotmesos a condicions de molt baixa temperatura i amb cicles gel-desgel.

Els 2 túnels amb una superfície de 75m2 cada un, es va sanejar el paviment existent prèviament als treballs ja que s'havia fissurat bastant. Un cop sanejat, es va aplicar amb bomba el PROXTREM d'un gruix d'uns 15-20cm i sense juntes causa de la utilització de fibres polimèriques estructurals.

En aquest cas i per decisió de el client el PROXTREM es va acolorir de vermell amb acabat fi (d'acord amb el terra de la fàbrica d’especejament de carn).

L'obra es va dur a terme a la comarca d'Osona (província de Barcelona) des de la planta de Promsa situada a Les Masies de Voltregà, prop de Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment en nau industrial a Cardedeu

Per al paviment d'aquesta nau industrial s'ha triat un HA25 fluid ja que, al tenir doble armat, la consistència fluida és la més adequada per la seva dificultat de vibració.
En total es van subministrar 10.000m3, 7.000m3 en paviment exterior i 3.000m3 en interior.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

UTE Potasas

L'obra consta d'edificis industrials per a l’emmagatzematge i expedició de sals procedents de la seva extracció en mines.

A l'obra se li suma la complexitat de ser una estructura molt a prop del mar a més de la tipologia del material emmagatzemat amb alt contingut en clorurs.

Per l'estructura: s'han subministrat formigons amb els ambients corresponents més armat convencional (augmentant el recrescut en l'armat).

Per als paviments interiors i exteriors s'ha optat per l'ús de formigons amb fibra polimèrica estructural (evitant així el possible impacte dels clorurs en el corrugat de l'armat).

En total se subministraran uns 29.000m3, amb previsió de finalització al març / abril 2020.

Corredor Mediterrani Castellbisbal-Martorell

L'obra del corredor Mediterrani en el tram Castellbisbal-Martorell preveu l'execució de 3 túnels diferents amb una previsió de construcció de 2 anys amb inici en 2019.

En una primera fase, túnel Costablanca, s'ha subministrat més de 1.000m3 de gunita. Per primavera de 2020 es preveu una altra fase en el Túnel Martorell.

La gunita subministrada amb marge de treballabilitat de 3h (amb retardant), amb diferents dosificacions segons especificacions (425, 450 i 475Kg ciment) més fibres.

Entre els 3 túnels estan previstos uns 10.000 m3 de gunita, a més de 55.000 m3 d'altres tipologies de formigó.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Edifici plurifamiliar c/Calassanç Duran a Sabadell

Per a l'execució d'aquest edifici plurifamiliar del C/Calassanç Duran a Sabadell es van subministrar al voltant de 13.000m3 de formigó entre Lloses, pantalles i estructura.

L'obra s'ha subministrat des del centre productiu situat a Terrassa.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Centre comercial Terrassa Plaça

Per a la construcció del parc comercial Terrassa Plaça (Avinguda Vallès nº490, Terrassa) es van subministrar més de 24.000m3 de formigó, subministrats des del centre productiu situat a la mateixa població, Terrassa.
El centre té més de 34.000m2 on podem trobar zones d'aparcament i locals comercials.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Centre de Convencions a Port Aventura

Per a l'execució del Centre de Convencions de Port Aventura s'han aplicat 1.500m3 de formigó entre forjats i paviments.

L'obra es va dur a terme durant 6 mesos des del centre productiu situat a Constantí.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edifici Plurifamiliar c/Urgell de Vilanova i la Geltrú

Per a la construcció d'aquest edifici plurifamiliar de 7 plantes al carrer Urgell de Vilanova i la Geltrú, s’ha utilitzat un forjat alleugerit (sistema Forli).

Aquest sistema està definit per un encofrat lleuger perdut, format per peces (superior, inferior i placa) normalitzades d'EPS (poliestirè expandit), d'alta densitat, que permeten l'execució de forjats unidireccionals i reticulars.

Es va aplicar en una superfície de 485m2 amb un ús aproximat de 1385m3 de formigó HA25 per a tot el conjunt de l'obra.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviment per a la nova Universitat de Medicina UVic.

Paviment de 1.000 m2 (gruix de 10-12 cm) amb formigó autocompactant amb acabat de gres, a la nova Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, antiga fàbrica Baumann.
El subministrament es va realitzar en 2 dies, des de la planta de formigó de PROMSA a Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Nova atracció a Port Aventura


Aquest Juliol de 2019 hem intervingut en el parc de Port Aventura a la nova atracció de "Street Mission".

S'han executat fonaments i paviments amb un total de 800m3 de formigó.

Durant les obres no s'ha interromput els serveis del parc.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Nou moll al Port de Vilanova

Aquest estiu de 2019, s'ha dut a terme la construcció d'un nou moll al Port de Vilanova.
Per a aquesta obra s'ha comptat amb 5.000m3 de formigó bombejat, entre ells més de 3.800m3 han estat de formigó a flexo-tracció per a paviments.
Les obres finalitzaran aquest 2019.

Famílies relacionades
Productes relacionats

La Daurada Beach Club, Vilanova i la Geltrú

A La Daurada Beach Club s'ha realitzat una llosa submergida de formigó HA30F20IIIcQB per l'atracament de vaixells.
A 250m3 d'aquest formigó se li han afegit fibres metàl·liques.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Parc de la Canòpia Urbana, Plaça de les Glòries (Barcelona)

Per aquesta zona enjardinada de vianants de la reformada plaça de Les Glòries es va triar l'ús de Aripaq, 5.573m2 d'aquest paviment de textura natural.
El paviment consisteix en un camí interior envoltat de gespa i zona enjardinada al voltant de la plaça.
El Aripaq manté una integració paisatgística gràcies al seu to natural (sauló) i gràcies a la seva composició amb vidre triturat reciclat, fa que no necessiti manteniment, i sobre d'ell puguin circular maquinària lleugera de manteniment sense que es deteriori.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Edifici plurifamiliar de 10 vivendes a Sitges

Per a aquest Edifici plurifamiliar de 10 habitatges es va utilitzar en obra aproximadament 500m3 de formigó HA25/B/20/2A en una superfície de 1259,10m2.
Per la seva ubicació en zona urbana de Sitges, la seva execució va ser més complexa a causa del difícil accés de camions a l'obra.
Es van utilitzar cassetons de 30cm amb la funció d'alleugerir la seva estructura.
L'estructura està composta per plantes sobre rasant i una sota rasant.
Ubicació: C / Cau 28, Sitges.

Famílies relacionades

Edifici plurifamiliar de 9 vivendes i aparcament a Sitges

Per a l'execució d'aquesta estructura d'un edifici plurifamiliar es va utilitzar aproximadament 800m3 de formigó HA25/B/20/2A en una superfície aproximada de 1600m2.

La fonamentació va ser amb sabates aïllades i murs de contenció.

L'estructura està dividida en 3 plantes, 1 sota rasant.

Ubicació: C / Salvador Robert Rabentons 3, Sitges.

Famílies relacionades

Ampliació de la residència del Hospital de la Garriga


Per a l'ampliació d'aquesta residència dins el complex de l'hospital de la Garriga, es va realitzar la construcció d'una estructura de 4 plantes sobre rasant i 1 planta sota rasant.

Es va aplicar aproximadament 7000m3 de formigó HA25 en una superfície de 1400m2.

Ubicació: C / La Doma 18, la Garriga.

Famílies relacionades

6 Vivendes en filera en Vilanova i la Geltrú

Per a la construcció d'aquestes 6 habitatges en filera, s'utilitzarà en obra aproximadament 600m3 de formigó HA25 en una superfície aproximada de 1300m2.
Per a aquesta obra es va realitzar un mur de contenció. La fonamentació va ser amb sabates aïllades i contínues.
Ubicació: C / Ball De Bastons 2, Vilanova i la Geltrú.

Famílies relacionades

Paviment industrial exterior amb HRR

Per a la rehabilitació d'aquest pàrquing exterior de camions es va triar el producte HRR.
El HRR és un formigó especialment per a paviments de ràpida actuació gràcies al seu ràpid enduriment.
L'obra va consistir en una actuació de reparació de 500m2 de vial de 15cm amb armat. Les característiques requerien una ràpida posada en servei, en aquest cas es va poder restaurar el vial en menys de 48 hores.
Ubicació: Feixa Llarga, l'Hospitalet de Llobregat.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Aparcament Edifici d'habitatges a Roda de Ter

Per realitzar els paviments d'aquest pàrquing d'habitatges situats a Roda de Ter (Barcelona) es va triar PROACCESS-10.

Per arribar al punt d'abocament es va estendre una canonada de 95m lineals.

El PROACCESS triat en aquest cas va ser un HA25 sense additius ni fibres.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació Torre Catalunya amb PROSILENCE MIX

Per a la rehabilitació de l'hotel Torre Catalunya es va utilitzar el morter autoanivellant PROSILENCE MIX.

Es va triar el PROSILENCE MIX per a aquesta obra per la seva complexitat de bombament, ja que la zona d'actuació era la planta 23. A més d'aquesta dificultat, se li afegia el no interferir en les activitats de l'hotel durant la rehabilitació.

Aquest producte al ser autoanivellant, és de fàcil aplicació (es va executar en 2 dies), al portar plàstic reciclat en composició fa que sigui més aïllant acústic que altres morters convencionals.

Aquest producte es pasta en obra, en aquest cas es va usar una bomba elèctrica que es va pujar amb un muntacàrregues, així com 12 palets de sacs PROSILENCE MIX.

Ubicació: Hotel Torre Catalunya, Barcelona.

Producte: PROSILENCE MIX, 228m2 amb una mitjana de 5 cm de gruix.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments amb formigó amb color

Dins de tota la tipologia de formigons que oferim, els formigons amb color són els de més valor estètic.

Aquests formigons són "acolorits en massa" (afegint l'additiu colorant a la barreja feta a la planta de formigó) i es fan servir per a aplicacions de formigó vist, ja siguin paviments o estructures vistes.

En aquesta ocasió a la localitat de Roda de Ter es va optar per un paviment amb tonalitats negres.

A Campdevànol, es van triar diferents tons de taronja per a un pàrquing d'un centre ambiental.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Impermeabilització de talussos amb F. Projectat

Des de la central de formigó d'Igualada, s'ha subministrat formigó projectat amb la tècnica de gunitat, per a la impermeabilització de talussos.

Amb un total de 281m3 de gunita amb una mitjana de producció de 30m3/dia. La gunita subministrada és de constitució fluïda a més d'incorporar fibres.

L'obra correspon a la capa d'impermeabilització d'un abocador per a emmagatzematge de substàncies potencialment perilloses.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Centre logístic AMAZON

Promsa ha afrontat el 2017 el repte del subministrament de la nova nau logística d'Amazon al Prat de Llobregat.

Diversos mesos de subministrament va durar la fonamentació de la llosa, la de major envergadura (dimensió i volum) que Promsa ha subministrat: 32.000 m3 a ritme de 500 m3 diaris servits des de les plantes de formigó de Zona Franca i Pallejà.

La fase de Paviments, 50.000 m2 de recreixement sobre la llosa de fonamentació, amb formigó de retracció controlada i terminació d'alta planimetria.

150.000m2 de capa de compressió sobre les prelloses alveolars de Precon (empresa del grup Ciments Molins), un formigó amb menys requeriment de planimetria, però amb el handicap de l'espessor (7/10cm).

Per a la fase d'urbanització (sanejament, serveis, accessos i plataformes d'estacionament de camions) s'han subministrat més de 7.000m3 de formigó a flexotracció.

Finalment a la zona d'oficines es va subministrar 2.000m2 de morter autoanivellant.

Paviment tècnic a PROMSA

Al desembre de 2017, es va realitzar aquest paviment exterior per a pàrquing de camions dins de les instal·lacions de Promsa a Pallejà (Barcelona).
El paviment es va realitzar amb PROLIMIT, sense armat ni juntes (el paviment va ser de 16x15m sense juntes). Aquest tipus de formigó que conté fibres polimèriques doten al formigó de resistència residual sense necessitat d'armat o doble armat.
Per a aquest cas es va optar per un acabat no llis, ja que al ser un pàrquing es buscava certa adherència per als vehicles.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Lanzadera

A l'octubre de 2015 Promsa va iniciar les obres de subministrament de productes per a la construcció de l’obra “Lanzadera” que unirà la ciutat de Barcelona amb la T1 i la T2 de l'Aeroport del Prat.

Per a aquesta obra, es va instal·lar una planta d'obra dins de les instal·lacions de l’obra subministrant formigó i morter.

18.000m3 de morter fresc amb filler per a injecció en tuneladora.

100.000m3 de formigó per a pantalles (formigó amb dosificació de 375Kg de ciment SR) i lloses (HA30 SR).

Està previst acabar l'obra al setembre de 2018 pendents de subministrament uns 55.000m3 aproximadament.

Sobre-Parking Estació del Nord (Barcelona)

Per a l'obra de pavimentació a l'Estació del Nord, al febrer de 2018, es va triar formigó cel·lular per a la zona de sobre-pàrquing.
La funció del formigó cel·lular és la de rebliment, alleugerint tota l'estructura i no carregant-la amb sobrepesos.
Per a la capa final, s'ha aplicat formigó HA25 bombejat.
L'obra és d'aproximadament 1.600m2.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment gran superfície - Ús comercial

Aquest paviment d'una gran superfície destinada a equipament comercial s'ha dividit en 2 fases:

- 1à Fase: Una primera capa de HA25 amb armat d'uns 10cm de gruix.

- 2à Fase: Una capa d’anivellament realitzada amb morter autonivellant C-12 d'uns 5 cm.

Per a ambdues fases s'ha utilitzat equips de bombeig aplicats per l'equip de Paviments de PROMSA.

Les obres es van realitzar al març de 2018 amb una superfície formigonada de 1.120m2.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Moll adossat (Barcelona)

PROMSA ÀRIDS subministra des de Juliol 2017 la UTE ACCIONA COPCISA Tot-u nucli i esculleres, necessaris per a l'ampliació del moll adossat i la construcció d'una nova terminal polivalent per a vaixells al Port de Barcelona, el volum previst a subministrar és de 420.000Tn en 5 mesos.

L'ampliació del moll adossat s'executa amb el dragatge dels fangs del fons marí a 30m de profunditat i al seu lloc es realitza l'abocament de Tot-u nucli i esculleres, mitjançant gànguil, un vaixell que transporta 1000Tn per viatge, creant així una base de fonamentació per fondejar sobre uns grans calaixos prefabricats de formigó de mida 40x20x20m amb un pes de 6.000Tn, amb els quals es crea una barrera guanyant terreny al mar formant una gran superfície per a la nova terminal.

Per transportar el material des de la pedrera al port s'ha reclutat una flota de més de 150 camions que ha suposat un gran repte per a realitzar subministraments diaris de 7.000Tn.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Tancs de gas - Enagas

Els tancs de gas natural liquat són una infraestructura d'elevats requeriments tècnics tant en l'execució de l'obra com també referent als materials per construir-los. Per a la construcció d'aquests dos conjunts de tancs de gas a Barcelona i Gijón, es van muntar 2 plantes d'obra per a subministrament exclusiu. Les obres també incloïen una central gasificadora (a Gijón).

El formigó fabricat i subministrat majoritàriament ha estat del tipus formigó criogènic, ja que per les característiques del tanc, els requeriments han estat formigó de molt alta resistència i amb capacitat de resistir a cicles de gel i desglaç.

El formigó dels murs es va executar en diverses fases usant el procediment de "trepa".

El control de qualitat del formigó ha estat fonamental, de manera que PROMSA va optar per instal·lar un laboratori de qualitat mòbil a la pròpia obra, per oferir control exhaustiu.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Plaça Lloreda - Badalona

A la Plaça Lloreda situada a Badalona (Barcelona) el nostre equip de paviments ha aplicat un paviment de formigó amb coloració d'òxid de ferro.

Aquest formigó queda acolorit de manera permanent proporcionant al formigó una tonalitat molt més càlida i adaptada a l'entorn.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Aeroport de Alguaire - Lleida

A l'Aeroport d'Alguaire, situat a Lleida, es van executar paviments d'alta resistència a la flexotracció.

La formulació d'aquest formigó proporciona una alta resistència a l'impacte, durabilitat i menor desgast. PROMSA va subministrar el formigó des de la seva planta de Soses.

Tanatori de Viladecans

La façana del tanatori de Viladecans, a la província de Barcelona, es va construir el 2016 amb formigó arquitectònic, formigó autocompactant.

Aquest tipus de formigó, en ser de consistència fluida i autocompactant, fa que s'adapti a qualsevol tipologia d'encofrat, per complexa que sigui.

Tota la façana es va realitzar en continu en 3 fases diferents. Abans de començar el formigonat, es van mantenir reunions amb els responsables de l'obra, amb la Direcció Facultativa, i també amb els encofradors per planificar correctament els formigonats i realitzar una prova prèvia per analitzar el comportament i les possibles millores a realitzar.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Port de Blanes

Per a la construcció de daus de formigó al port de Blanes, es va formular un formigó específic per prefabricats.

Aquests elements prefabricats van ser dissenyats especialment per afavorir la seva càrrega i descàrrega en obra.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Parc Can Solei i Can Arnús

El paviment de part del Parc de Can Solei i del de Can Arnús a Badalona s'ha aplicat amb Aripaq.

S'ha realitzat en diverses fases per la seva alta extensió de terreny.

Aripaq resulta un producte ideal per als parcs en garantir un nul manteniment i donar-li al paviment característiques de naturalitat i integració amb l'entorn.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Outlet Viladecans

Als voltants de l'Outlet Style Market de Viladecans s'ha aplicat paviment Aripaq.

Aripaq és molt adequat per a les zones de vianants que es troben al voltant dels centres comercials, a causa de la seva elevada durabilitat, el seu baix manteniment i l'adaptació amb l'entorn que aporta.

Aripaq proporciona una alta integració paisatgística a més de contenir un percentatge de matèria primera d'origen reciclat, pel que és respectuós amb el Medi Ambient.

Per a aquesta aplicació al tractar-se d'una superfície molt elevada, es va realitzar subministrant el material mitjançant cuba de formigó i l'aplicació en obra mitjançant màquina estenedora.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Castell d'Hostalric

En els camins situats al voltant del Castell d'Hostalric es va aplicar el paviment Aripaq.

El Aripaq dota el paviment d'una textura natural, amb un alt nivell d'integració paisatgística, a més de mantenir-se inalterable ja que aquest paviment no requereix de manteniment. Tampoc fa que es generin tolls en la seva superfície en període de pluges, i tampoc permet el creixement de males herbes en llocs no desitjats pel que el seu manteniment un cop aplicat és nul.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Escola Betània - Barcelona

Per a la rehabilitació de l'escola Betània, situada a Pedralbes, Barcelona, l'empresa constructora ha confiat Promsa per al subministrament dels principals materials. Els productes subministrats han estat:

  • Formigó fresc, s'ha subministrat aquest material, tant estructural com de neteja.
  • Formigó drenant: subministrament i aplicació d'aquest paviment que permet i facilita el drenatge de les aigües pluvials. S'han aplicat més de 2.000m2 d'aquest paviment de formigó per a zones exteriors.
  • Morter autoanivellant com a paviment interior. El subministrament i aplicació del morter autoanivellant per aconseguir la màxima anivellament dels forjats abans de la col·locació de l'acabat final.
Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Casa Unifamiliar - Sant Andreu de Llavaneres

Els paviments exteriors d'aquesta casa amb un disseny arquitectònic modern de línies senzilles i elegants, es van fabricar amb formigó imprès.

El tipus d'imprès triat va ser la llamborda d'estil tradicional de color gris fosc, que emfatitza més el contrast de colors.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Restaurant Las Palmeras - Sant Andreu de Llavaneres

El restaurant compta amb una àmplia zona exterior que requeria d'un paviment resistent i que li aportés modernitat.

Es va optar per aplicar un paviment de formigó imprès simulant fusta. Per a una major naturalitat es va donar un toc de color marró al formigó, obtenint un paviment d'aspecte molt semblant a la fusta, durador, de fàcil neteja i sense necessitat de manteniment.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Edifici Plurifamiliar - Sant Feliu de Llobregat

En els habitatges, unifamiliars o plurifamilars, el morter autoanivellant és un material molt útil, ja que permet un elevat grau d'anivellament del paviment, fins i tot amb calefacció radiant, amb el qual és perfectament compatible, aconseguint una alta productivitat de treball.

En aquesta ocasió, per a l'habitatge unifamiliar es va seleccionar morter autoanivellant per anivellar el forjat i aportar-li més aïllament a aquest. L'acabat final del paviment interior va ser seleccionat per la Direcció Facultativa.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

New Jersey - N-340 Sant Vicenç dels Horts

El formigó continu gràcies a la seva consistència, és respectuós amb la forma dels encofrats, sent aquests retirats de forma ràpida posteriorment a la seva aplicació.

Habitualment es tracta d'encofrats correguts o continus, com en el cas de les proteccions new jersei que veiem en moltes carreteres.

Famílies relacionades
Productes relacionats

T1 - El Prat

Per a la nova Terminal T1 de l'Aeroport del Prat a Barcelona, Promsa va subministrar diferents productes en diferents fases d'obra.

Una de les fases de subministrament va consistir en el lliurament formigó per a tota l'estructura del pàrquing de la T1. Per a aquesta obra específicament, la causa de la gran demanda de formigó, Promsa va instal·lar una planta d'obra.

Un altre producte subministrat va ser formigó amb base de ciment blanc per als pilars interiors de la terminal, que són de formigó vist.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Vil.la Joana - Collserola

L'obra va consistir en la rehabilitació de la Masia Vil·la Joana, situada a Collserola. La masia on va viure Jacint Verdaguer a principis del S. XX i que a data d'avui té ús de museu i està integrada en el Museu d'Història de Barcelona.

A causa del canvi d'ús, va ser necessari reforçar tota l'estructura, usant per a això el formigó HALF: formigó autocompactant lleuger amb fibres, al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta també un fàcil, ràpid i segur mètode d'aplicació. Algunes zones de l'estructura es van trobar especialment deteriorades, i va resultar necessari reconstruir la "volta Catalana".

En alguns casos es va optar per posar estructura metàl·lica, usant llavors HAL (formigó autocompactant lleuger).

Grades del Camp de Futbol Almeda

La divisió d'estructures de PROMSA va realitzar les grades del camp de futbol de l'Almeda.

Aquesta singular obra va consistir en fonamentació, murs i jàsseres per a suport de les grades, que en aquest cas eren prefabricades.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Mercat de Sant Antoni

La rehabilitació del Mercat de Sant Antoni a Barcelona és altament complexa i comporta restaurar l'edifici modernista, afegint quatre plantes subterrànies.

El procés constructiu s'ha iniciat donant suport l'edifici en una gran llosa de formigó post-tensat d'uns 13.000m2 i de 1,20m de gruix, conjuntament amb la construcció d'un mur pantalla de fonamentació en tot el perímetre de l'edificació, de 38m de profunditat i 1m d'ample, que han permès realitzar el procés de construcció de les plantes subterrànies mitjançant sistema descendent.

Per encàrrec la UTE Nou Mercat de Sant Antoni, formada per les empreses Sacyr, Scrinser i Copcisa, Promsa ha elaborat el formigó per construir aquesta gran llosa de post-tesat.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviments Tercat

Els requeriments del formigó per a la terminal del port TERCAT, són molt exigents, tant pel que fa a la seva resistència, com al seu anivellament.

Promsa ha instal·lat una planta a obra per poder subministrar el formigó necessari perquè les empreses especialitzades puguin donar forma als paviments d'aquesta gran infraestructura privada.

L'alta exigència de qualitat del producte i la traçabilitat del mateix han permès donar resposta a les més exigents condicions.

Mur Circular - GRP

La divisió d'Estructures de Promsa va realitzar la construcció d'un mur circular dins de les instal·lacions de GRP (Granulated Rubber Project). Aquest mur de formigó estuctural té la funció de contenció de material granulat.

Aquest mur circular és un element estructural de gran complexitat tant per la seva alçada com per la seva espessor.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Habitatge Unifamiliar aïllat - Esplugues de Llobregat

L'equip d'estructures de Promsa va realitzar l'estructura d'aquest habitatge unifamiliar de 3 plantes i pàrquing.

Per a aquesta estructura es va usar el sistema de forjat unidireccional.

Sostre: 520m2.

Formigó fluid: 340m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edifici Plurifamiliar - Av. Tibidabo 40, Barcelona

La divisió d'estructures de Promsa ha construït una estructura de formigó per a un habitatge plurifamiliar a l'avinguda Tibidabo Nº40 a Barcelona.

L'estructura de 850m2 de forjats reticulars i 2 lloses de formigó, corresponents als 2 pisos de pàrquing.

També ha construït els murs de contenció per a les dues plantes de soterrani i una complexa planta baixa de 5 m d'alçada.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Habitatge unifamiliar aïllat - Sant Just Desvern

L'equip d'estructures de Promsa va realitzar l'estructura d'aquest habitatge unifamiliar situat a Sant Just de 2 plantes i pàrquing.

A més de l'estructura, l'habitatge comptava amb unes pèrgoles de formigó realitzades in situ.

Sostre: 610m2.

Formigó fluid: 375m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edifici Plurifamiliar - Carrer St.Antoni, 3, Sitges

La divisió d'estructures de Promsa ha construït mitjançant encofrats tradicionals l'edifici d'habitatges plurifamiliar de 4 plantes i pàrquing, a la localitat de Sitges.

En tractar-se d'un edifici situat davant de la costa marítima, la realització de llosa de fonamentació requereix ser totalment impermeabilitzada en estar baix nivell freàtic.

Amb una superfície de sostres construïts de 2.000m2 i un volum de formigó de 1.050m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Edifici plurifamiliar - Carrer Joan Maragall, 7, Sitges

L'edifici plurifamiliar situat al carrer Joan Maragall, 7 a Sitges, ha estat construït per la divisió d'estructures de Promsa.

S'han construït més de 2.400m2 d'encofrats per aixecar un edifici de 4 plantes i pàrquing.

Tots els murs de contenció del perímetre de l'edifici es van realitzar per dames encofrats a 1 cara. El formigó subministrat per construir la esturctura procedia de la planta que Promsa té a la població de Cubelles.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Nau Industrial - La Pobla de Claramunt

L'equip d'estructures de Promsa va realitzar l'estructura d'aquesta nau la qual es va executar fonaments, dipòsits i murs de contenció.

L'estructura comptava amb sabates aïllades per al suport de pilars prefabricats amb sistema Peikko i sistema Calze.

Els dipòsits es van impermeabilitzar i es va executar un moll de càrrega.

Murs: 1.200m2.

Formigó: 2.900m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Complex Industrial Mango - Lliçà d'Amunt

Al gener de 2012, Promsa va instal·lar una planta a obra per subministrar els productes necessaris per a les obres del complex logístic de Mango situat a Lliçà d'Amunt (Barcelona).

Aquestes obres incloïen: urbanització (drenatges, cunetes, etc.), murs pantalla, fonaments, estructura de la nau logística, etc.

Es van realitzar també nombrosos bombejos i execució de paviments d'alta planimetria.

Jardins Acadèmia Militar - Saragossa

Per als jardins de l'Acadèmia Militar es va triar usar ariblack (àrid siderúrgic) a causa del gran gran valor ornamental d'aquests àrids 100% reciclats.

Les característiques del ariblack romanen inalterables amb el temps així com el seu color fosc.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Instal·lacions Línia 6 Ciments Molins Industrial

Promsa es va encarregar del subministrament de tot el formigó necessari per a la nova Línia 6 de producció de Ciments Molins.

La torre d'intercanvi de calor, amb més de 120m d'altura, es va executar mitjançant "autocimbra" amb un formigó continu lliscant subministrat en torns de 24 hores.

Aquesta es va finalitzar el 2009, convertint-se en una de les plantes de ciment més eficients d'Europa.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Obres per a la construcció de l'estació de la Sagrera - Barcelona

El 2008, Promsa va instal·lar a la Sagrera una planta d'obra per subministrar els productes per a la nova estació de la Sagrera.

Des de llavors, aquesta central de formigó ha fabricat els productes necessaris per a pous, pilotatges, murs pantalla, via en placa, morter per al túnel (executat amb tuneladora), etc.

Aquesta planta continua activa, havent fabricat més de 450.000m3 de formigó i morter.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Murs circulars - Damm, El Prat de Llobregat

El departament d'estructures de Promsa ha participat en l'ampliació de la fàbrica d'una coneguda marca de cerveses situada al Baix Llobregat.

Concretament La construcció de la llosa de fonamentació de 700m3 per a suport de murs circulars de 40cm d'ample per a suport per a sitges.

Per a aquesta obra, es va utilitzar també bombes de formigó de Promsa.

Mur en corba: 2.100m2.

Formigó: 1.700m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments Industrials - MEGASA

El 2015 i 2016 es van realitzar diverses actuacions dins de les instal·lacions de Megasa.

En total més de 100m3 de Proresist, el formigó d'altes prestacions de Promsa, d'ampli ús en rehabilitacions industrials.

Aquest formigó, fabricat amb àrids siderúrgics i ciment d'aluminat de calci (CAC) és capaç de suportar un rang de temperatures molt superior al d'altres formigons a més d'una resistència a l'abrasió molta més alta que un formigó convencional.

Per la seva complexitat, és un producte que es subministra en sec, realitzant la barreja en obra.

Famílies relacionades
Productes relacionats

UTE Regeneració pista principal Aeroport del Prat - Barcelona

En aquesta obra realitzada en l'Aeroport de Barcelona durant el 2017, consistia en diverses capes:

  • 1ª capa amb abocament d'escullera i tot-u de pedrera després de l'excavació fins a saturació del nivell freàtic.
  • 2ª i 3ª capa de zahorra tipus ZA-25 per subbase i coronació de base. Les capes superiors corresponien a materials de pedrera per a capes intermirjes i de rodadura d'aglomerat asfàltic.

El volum total subministrat és de 60.000Tn amb un subministrament d'esculleres (32.000Tn en total) en 10 dies amb ritmes diaris en una jornada de 3.500Tn/dia.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Núñez i Navarro - Pav. Interiors

En aquest edifici d'oficines es va optar per l'ús del morter autoanivellant Prosilence amb acabat remolinat (fratasat). Aquest acabat permet el poder col·locar productes encolats en la seva superfície.

Oferint a més les prestacions del Prosilence: paviment aïllant acústic, lleuger i sense fissures.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments tècnics Nestlé - Girona

Dins dels accessos exteriors de la planta de Nestlé a Girona, es va realitzar un paviment tècnic amb Formigó RR.

Es va triar aquest tipus de formigó després d'un assessorament previ, ja que aquest producte aconsegueix 25Mpa a 48h, requisit que la propietat necessitava. Aquest formigó té una treballabilitat igual que la del formigó convencional.

Per a aquest tipus de productes, a causa de la seva complexitat, l'equip de qualitat va realitzar un exhaustiu control per garantir la resistència.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Tram AVE - Sarrià de Ter

El 2008 Promsa va instal·lar a Sarrià de Ter (Girona) una planta d'obra per a abastir els productes per a la construcció del tram d'AVE entre Girona-Frontera amb França.

Aquestes obres incloïen la construcció de 2 túnels.

Els productes subministrats bàsicament van ser formigó projectat (gunita) així com formigó estructural.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Escales urbanització - Llançà

El departament d'Estructures de Promsa, va executar el 2017 aquestes escales exteriors situades a Llançà.

Aquesta obra és de gran complexitat a causa de la dificultat d'accés.

El formigonat es va realitzar mitjançant bombeig.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Teyco - Pa. Interiors

En aquesta obra de Teyco es va subministrar morter autoanivellant Prosilence per al paviment interior.

A més de les propietats del Prosilence (aïllant acústic, antifisura, etc.), la direcció facultativa va optar per aplicar-lo sobre mallat.

El producte és perfectament compatible amb o sense malla, podent adaptar-lo a les necessitats de cada obra.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Museu del Suro

Per a aquesta obra de rehabilitació del Museu del Suro; l'equip de paviments de Promsa va aplicar Prosilence Mix (100m2).

L'avantatge de l'ús del morter autoanivellant Prosilence Mix és que permet un aïllament acústic amb gruixos reduïts. Aquest aïllament s'aconsegueix gràcies al fet que el producte porta plàstic d'origen reciclat en la seva formulació.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Subbase Camí Rural Ajuntament de Muel

L'Ajuntament de Muel va triar usar ariblack (àrid siderúrgic) com a subbase per a paviments asfàltics.

L'ús d'aquest tipus d'àrid augmenta les propietats de l'asfalt, fent-ho molt més resistent a l'abrasió.

Aquest àrid és d'origen 100% reciclat i homologat pel PG3 (normativa de carreteres).

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviments Casinet Manà Experience

Després d'un assessorament tècnic es va decidir en aquesta obra realitzar el recrescut amb formigó cel·lular (més de 50m3 estesos durant un matí de manera bombejada).

Aquest tipus de formigó, per la seva baixa densitat i alta porositat, permet el recrescut en llocs on no es requereixi pes.

En aquesta obra a més del formigó cel·lular com recreixement es va subministrar paviments de formigó en acabat polit.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

UTE Gran Via

En les obres d'alleugeriment de Gran Via a Barcelona, Promsa va aportar la seva formigó lleuger.

Aquest tipus de formigó està fet amb àrids lleugers especialment dissenyat per no aportar pes al conjunt estructural.

Aquest formigó es va subministrar directament des de camió formigonera.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Mur de contenció nau industrial - Granollers

L'equip d'estructures de Promsa va realitzar aquest mur de contenció a Granollers.

L'estructura constava de la realització de sabates corregudes i d'un mur de contenció de més de 6 m d'alçada encofrat a 2 cares i preparat per al suport de pilars amb el sistema Peikko.

Murs: 1.400m2.

Formigó: 750m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Tram AVE - Cornellà del Terri

El 2007 Promsa va instal·lar a Cornellà de Terri (Girona) una planta d'obra per a abastir els productes per a la construcció del tram d'AVE entre Girona-Frontera amb França.

Les obres incloïen la construcció de 2 túnels i un viaducte.

Els productes subministrats majoritàriament van ser formigó projectat, formigó en massa i estructural.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

AP2 - Saragossa

Per a aquest tram de l'AP2 a Saragossa es va triar ariblack per l'asfalt.

Les propietats de l'asfalt es veuen potenciades amb l'ús del ariblack, fent molt més resistent a l'abrasió que un asfalt convencional.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Paviments en Caves Codorniu

En les Instal·lacions de Codorniu es va subministrar formigó fresc amb fibres per a l'execució del paviment exterior.

Aquest paviment cobria la part superior d'una dels caves.

L'ús de fibres permet la no utilització de mallat en paviments i soleres, així com evitar les fisuracions.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Terminal Grimaldi - Barcelona

Per a la construcció de la terminal Grimaldi es van utilitzar diferents productes Promsa.

Es va utilitzar formigó per a les estructures d'oficines, els fonaments i paviments.

Es va subministrar també formigó a flexotracció, destinat als paviments que havien de suportar més pes i una alta resistència.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Edifici per a Laboratori i Oficines - Mollet del Vallés

L'equip d'estructures de Promsa va realitzar l'estructura d'aquest edifici de 3 plantes amb la característica de forjats de tabiqueria curbilínea.

Sostres: 1.900m2.

Formigó fluid: 800m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Torres Toyo Ito - Gran Via

Entre 2006-2010 es va executar aquest projecte dels arquitectes: Fermín Vázquez, Toyo Ito i B720 Arquitectes.

L'obra amb més de 80.000m2 construïts la formen 2 torres orgàniques amb usos hotelers (l'hotel situat en una de les torres és el segon més alt de Barcelona), oficines i comercial.

Promsa va aportar les seves experiència en el subministrament de formigons estructurals.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Hotel Suizo - Via Layetana Barcelona

En la rehabilitació de l'Hotel Suizo situat a la Via Laietana de Barcelona, es va aplicar Prosilence Mix.

L'obra va ser d'uns 1400m2 dividit en 3 plantes.

Es va triar Prosilence mix causa de que no es podia augmentar el gruix al paviment. Aquest producte pot usar-se per gruixos a partir de 1,5 cm (previ pont d'unió).

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

AVE Madrid-BCN

Aquest tram d'obra de l'AVE Madrid-Barcelona al seu pas per Sant Boi de Llobregat consistia en la creació d'un viaducte.

Aquest viaducte amb cintra autoportant es va executar amb formigó d'alta resistència, HA-50, en consistència líquida.

La Pila 6 es va realitzar amb formigó autocompactant causa de la seva complexitat i densitat d'armat. Durant tota l'obra es va realitzar un exhaustiu contro de qualitat a curtes edats realitzat per l'equip de qualitat propi de Promsa.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Habitatge Unifamiliar aïllat - Sant Cugat

L'equip d'estructures de Promsa va executar l'estructura d'aquest habitatge unifamiliar de 3 plantes i pàrquing.

Per al forjat reticular es va usar encofrat amb el sistema de cassetó recuperable.

Sostre: 300m2.

Formigó fluid: 250m3.

Famílies relacionades
Productes relacionats

Dic Est - Barcelona

A l'agost del 2012, Promsa va instal·lar 2 plantes d'obra per poder abastir el formigó per a la construcció del Dic Est, entre Barcelona i el Prat.

Es van fabricar més de 200.000m3 de formigó per daus de formigó d'unes 50Tn cadascun.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Túnel de Vielha

El 2002 es van començar les obres de construcció del nou túnel de Vielha, on es va subministrar formigó projectat de Promsa.

Per a aquesta complexa obra es va instal·lar una planta de formigó d'obra per al seu ús exclusiu.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Accessos Piscina de Salt- Girona

A la piscina de Salt, Girona; es van subministrar unes 300Tn d'àrids reciclats com subbase per a paviments de formigó.

Aquesta zona està destinada als accessos de la Piscina.

Famílies relacionades
Productes relacionats