és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Sòlid, esvelt i robust

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Obres relacionades

Superior a qualsevol formigó convencional, pot aconseguir una resistència a la compressió entre 50 i 130 MPa, mitjançant la tecnologia i la precisa formulació de Promsa.

S'ha utilitzat aquest tipus de formigó per aconseguir elements més esvelts, que garanteixin les mateixes sol·licituds en una secció menor. Aporta menys deformació i millora la resistència a la compressió, a la corrosió i a l'abrasió.

 

 

Camp d’aplicació

 • Fabricació de pilars en edificis de gran alçada.
 • Tauler de pont de gran esveltesa.
 • Piles i bigues de ponts.
 • Formigons sotmesos a ambients agressius.
 • Estructures singulars.

 

 

Avantatges

 • Gran resistència a compressió, menor deformació, menor pes propi de l'estructura. 
 • Resistència a la corrosió i abrasió, per la seva menor porositat i major densitat.
 • Més impermeable que el formigó estàndard. 
 • Superior resistència al foc. Evita que una estructura hagi de ser sotmesa a un procés específic de ignifugat.
 • Permet retirar els encofrats en un període de temps inferior a l'habitual.
 • Mateixa capacitat en un menor gruix. És redueixen les dimensions requerides d'estructura i de pes, disposant de més espai útil. Per exemple: en ponts sobre rius, es requeririen menys pilars, de manera que l’execució resultaria més econòmica i ràpida. Una vegada construït el pont, presentaria menys obstacles al pas d'aigua.
 • S'utilitza en edificació i en l’obra pública.

 

 

Sistema d’aplicació

S'aplica de la mateixa forma que un formigó convencional: mitjançant l'abocament directe, cubilot o bombeig.

Encofrat similar als formigons convencionals.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2)* Màxim 80
Consistència F / L 
Mida màxima de l'àrid 10 mm / 20mm
Ambients  Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.