és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Múltiples formats, màxima adaptabilitat

Morter és una barreja d'un o diversos conglomerats minerals, àrids, aigua, addicions i additius. El morter és un element bàsic per a construcció en edificació. Els seus components, dosificació i aplicacions han evolucionat amb els anys tecnificant-se i donant pas a productes molt més eficients i d'alta qualitat.

Aquest producte s'ha adaptat a les diferents necessitats constructives tant en usos, aplicació i necessitats dels seus clients. Els morters poden subministrar-se a granel o en sec: en sac, en sitja en obra, en cisterna. En fresc pot subministrar-se en consistència líquida o com morter autoanivellant.