és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

On necessites formigó?

 

La divisió de plantes en obra de Promsa, compta amb l'experiència de subministrament de formigons en les principals obres d'infraestructures realitzades en els últims anys. Per això disposa d'un parc de plantes mòbils de formigó, amb capacitat per fabricar tot tipus de formigons i morters, preparades per instal·lar-se a peu d'obra, segons les necessitats del client.

 

 

Camp d’aplicació

 • Obres de gran envergadura.
 • Obres en les quals es requereix formigó de característiques especials: gunita, formigó criogènic, d'alta resistència inicial, etc.
 • Obres de característiques especials que:
  • Per la seva situació geogràfica, no disposen de subministra al seu abast.
  • El volum de material requerit necessita d’un subministrament exclusiu.
  • Per la seva repercussió sobre l'entorn, requereixen la implantació de planta d'obra.

 

 

Avantatges

 • Versatilitat en la fabricació de productes mitjançant sis tipus d'àrid diferents i quatre tipus de ciment o lligants.
 • Flexibilitat en la configuració geomètrica de la planta.
 • Solvència tecnològica contrastada: disseny de la instal·lació i procés productiu.

 

 

Característiques de la instal·lació

 • Elevada capacitat de producció (90m3 / h.).
 • Assegurament de les característiques tècniques del producte.
 • Implantació de la instal·lació sense necessitat d'obra civil.
 • Instal·lació respectuosa amb el medi ambient, amb la seguretat i salut dels treballadors.
 • Eficient en tots els aspectes: control informàtic de les diferents fases de producció, que permet una traçabilitat constant del producte fabricat.
 • Disponibilitat màxima, gràcies a un eficaç programa de manteniment.

 

 

Sistema d’aplicació

 • S'implanten en un terreny de la pròpia obra, necessitant una superfície mínima, aproximadament de 4.000 m2
 • Temps necessari de muntatge de la instal·lació: dues setmanes