és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Filtrar Obres

Lanzadera

A l'octubre de 2015 Promsa va iniciar les obres de subministrament de productes per a la construcció de l’obra “Lanzadera” que unirà la ciutat de Barcelona amb la T1 i la T2 de l'Aeroport del Prat.

Per a aquesta obra, es va instal·lar una planta d'obra dins de les instal·lacions de l’obra subministrant formigó i morter.

18.000m3 de morter fresc amb filler per a injecció en tuneladora.

100.000m3 de formigó per a pantalles (formigó amb dosificació de 375Kg de ciment SR) i lloses (HA30 SR).

Està previst acabar l'obra al setembre de 2018 pendents de subministrament uns 55.000m3 aproximadament.

Tancs de gas - Enagas

Els tancs de gas natural liquat són una infraestructura d'elevats requeriments tècnics tant en l'execució de l'obra com també referent als materials per construir-los. Per a la construcció d'aquests dos conjunts de tancs de gas a Barcelona i Gijón, es van muntar 2 plantes d'obra per a subministrament exclusiu. Les obres també incloïen una central gasificadora (a Gijón).

El formigó fabricat i subministrat majoritàriament ha estat del tipus formigó criogènic, ja que per les característiques del tanc, els requeriments han estat formigó de molt alta resistència i amb capacitat de resistir a cicles de gel i desglaç.

El formigó dels murs es va executar en diverses fases usant el procediment de "trepa".

El control de qualitat del formigó ha estat fonamental, de manera que PROMSA va optar per instal·lar un laboratori de qualitat mòbil a la pròpia obra, per oferir control exhaustiu.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

T1 - El Prat

Per a la nova Terminal T1 de l'Aeroport del Prat a Barcelona, Promsa va subministrar diferents productes en diferents fases d'obra.

Una de les fases de subministrament va consistir en el lliurament formigó per a tota l'estructura del pàrquing de la T1. Per a aquesta obra específicament, la causa de la gran demanda de formigó, Promsa va instal·lar una planta d'obra.

Un altre producte subministrat va ser formigó amb base de ciment blanc per als pilars interiors de la terminal, que són de formigó vist.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments Tercat

Els requeriments del formigó per a la terminal del port TERCAT, són molt exigents, tant pel que fa a la seva resistència, com al seu anivellament.

Promsa ha instal·lat una planta a obra per poder subministrar el formigó necessari perquè les empreses especialitzades puguin donar forma als paviments d'aquesta gran infraestructura privada.

L'alta exigència de qualitat del producte i la traçabilitat del mateix han permès donar resposta a les més exigents condicions.

Complex Industrial Mango - Lliçà d'Amunt

Al gener de 2012, Promsa va instal·lar una planta a obra per subministrar els productes necessaris per a les obres del complex logístic de Mango situat a Lliçà d'Amunt (Barcelona).

Aquestes obres incloïen: urbanització (drenatges, cunetes, etc.), murs pantalla, fonaments, estructura de la nau logística, etc.

Es van realitzar també nombrosos bombejos i execució de paviments d'alta planimetria.

Obres per a la construcció de l'estació de la Sagrera - Barcelona

El 2008, Promsa va instal·lar a la Sagrera una planta d'obra per subministrar els productes per a la nova estació de la Sagrera.

Des de llavors, aquesta central de formigó ha fabricat els productes necessaris per a pous, pilotatges, murs pantalla, via en placa, morter per al túnel (executat amb tuneladora), etc.

Aquesta planta continua activa, havent fabricat més de 450.000m3 de formigó i morter.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Tram AVE - Sarrià de Ter

El 2008 Promsa va instal·lar a Sarrià de Ter (Girona) una planta d'obra per a abastir els productes per a la construcció del tram d'AVE entre Girona-Frontera amb França.

Aquestes obres incloïen la construcció de 2 túnels.

Els productes subministrats bàsicament van ser formigó projectat (gunita) així com formigó estructural.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Tram AVE - Cornellà del Terri

El 2007 Promsa va instal·lar a Cornellà de Terri (Girona) una planta d'obra per a abastir els productes per a la construcció del tram d'AVE entre Girona-Frontera amb França.

Les obres incloïen la construcció de 2 túnels i un viaducte.

Els productes subministrats majoritàriament van ser formigó projectat, formigó en massa i estructural.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Terminal Grimaldi - Barcelona

Per a la construcció de la terminal Grimaldi es van utilitzar diferents productes Promsa.

Es va utilitzar formigó per a les estructures d'oficines, els fonaments i paviments.

Es va subministrar també formigó a flexotracció, destinat als paviments que havien de suportar més pes i una alta resistència.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Dic Est - Barcelona

A l'agost del 2012, Promsa va instal·lar 2 plantes d'obra per poder abastir el formigó per a la construcció del Dic Est, entre Barcelona i el Prat.

Es van fabricar més de 200.000m3 de formigó per daus de formigó d'unes 50Tn cadascun.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Túnel de Vielha

El 2002 es van començar les obres de construcció del nou túnel de Vielha, on es va subministrar formigó projectat de Promsa.

Per a aquesta complexa obra es va instal·lar una planta de formigó d'obra per al seu ús exclusiu.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats