és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

El CSR (combustible sòlid recuperat) és un material 100% reciclat, té l'origen en residus industrials no perillosos. Aquests materials són valoritzats energèticament cosa que evita la seva deposició a abocadors.

PRONATUR és una planta tecnificada que compta amb sistemes d'automatització moderns i un minuciós control de qualitat. Durant el processament d'aquests materials (molt heterogenis en composició) s'emeten dades online de qualitat, fet que comporta tenir un control molt rigorós del producte del seu poder calorífic (PCI) i el % d’humitat del producte.

El CSR de PROMSA es fabrica a PRONATUR, planta ubicada a Montornés del Vallès, compta amb 3.500m2 construïts, i recupera anualment 50.000t de residus. La instal·lació utilitza les millors tècniques disponibles per triturar, separar i classificar el material per obtenir un producte d'acord amb els exigents barems de qualitat de la indústria de destinació.

 Característiques

  • Granulometria controlada.
  • Homogeneïtat garantida.
  • Capacitat calorífica (PCI): > 4.750 kcal/kg
  • Percentatge de clorurs: < 0.6 %
  • % humitat: < 15 %
  • Origen: gestió controlada de residus industrials.

 

Aplicacions

  • Combustible de sustitución en industria de fabricación de cemento y energéticas.

 NATURALESA

- sec

 

SUBMINISTRE

- Big-Bag

- Camió banyera

 

UBICACIÓ

Planta GRP

Avinguda de la Pirelli, 51

08241 Manresa, Barcelona

Tel: 936.806.000

Raó Social

Ctra N-340, 2 al 38

0860, Sant Vicenç dels Horts