és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Incrementar la vida útil dels materials i més respecte a l’entorn

Són instal·lacions que la principal funció és donar valor a uns productes que, en altres circumstàncies, anirien directament a un abocador. Es realitza una separació física dels materials procedents de la construcció, demolició i moviment de terres i, posteriorment, es processen per donar-los un nou valor. Els productes resultants d'aquest procés es poden introduir de nou a les obres com àrids reciclats, formigó amb àrids reciclats etc.

 

Avantatges

Donar més vida útil als productes, permetent la seva reutilització: els materials obtinguts entren de nou en el cicle de matèries primeres de construcció i s'evita la utilització d'àrids procedents d'altres orígens, respectant l'entorn.
Mitjançant les plantes de valorització, es redueix substancialment el material que s'envia a l’abocador.
 

 

Sistema d’aplicació

S'efectua la recepció del material procedent de construcció, enderrocs i moviment de terres.
Es fa una primera separació dels materials, en funció de la seva tipologia, per obtenir productes específics.
Es separen els productes valoritzables dels que realment no ho són, reduint el percentatge de material destinat a abocador.
Els productes valoritzables petris són sotmesos a un tractament específic de separació, trituració i garbellament per disposar d'àrid reciclat. Així s'estalvia en reserves naturals i es respecta l'entorn.

DOCUMENTS

Fitxa de producte

 

PLANTAS

Sant Julià Medi Ambient (MONTASPRE)


Barri de la Garriga s/n

Sant Julià de Ramis, Girona

Tel: 972.170.300

 

Planta de transferència Pont de Suert


Ctra.C-144, Km. 347 (Dirección Pobla de Segur)

25520 Pont de Suert, Lleida

Tel: 973.690.001