és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Morter autonivellant ensacat. Lleuger, fàcil d'aplicar i sense fissures

Prosilence Mix és un morter autonivellant compost per ciment, àrids, additius i material polimèric 100% reciclat, que contribueix a la protecció del Medi ambient i que a més millora la seva aplicació respecte a altres morters convencionals. Aquest producte permet la seva aplicació en gruixos de 12-80mm, aconseguint una superfície totalment anivellada, lleugera i sense fissures. A més, ProsilenceMix té propietats que milloren l'aïllament acústic i tèrmic de l'edificació a la qual s'aplica.

Camp d'aplicació

 • Recrescuts de grans i petites superfícies, amb un gruixos entre 12-80mm.
 • Renovació i rehabilitació de paviments, sobre els quals aplicar parquet, rajoles, etc.
 • Millora de l'aïllament acústic i tèrmic.
 • Aplicació exclusivament en paviments interiors i sobre sòls secs.

Avantatges

 • Ecològic. Conté material polimèric 100% reciclat.
 • Morter autonivellant, bombejable i de ràpida aplicació.
 • En la seva aplicació s'obté una elevada planimetria.
 • Obté millores tèrmiques i acústiques.
 • Elevat poder de reducció de tensions, evita l'aparició de fissures.

Sistema d'aplicació

 • El producte se subministra en sacs directament a obra.
 • La seva col·locació es realitza manualment o mitjançant bombes.
 • L'aplicació pot ser per part del client o per part d'equips especialitzats de Promsa.

Característiques tècniques

Rang d'espessors d'aplicació

Espessor <30mm

12-80mm

Aplicar pont d'unió <30mm

Rang de temperatura d'aplicació 5-35ºC
Rendiment 1.66 Kg/m2 per mm de gruix
Densitat (morter fresc) 1,80-2,10Kg/l
Densitat (aparent en sec-morter endurit) 1,60-1,90Kg/l
Temps obert 30-45 min.
Resistencia a la compressió C7 (a 28 dies): 10Mpa
Resistència a la flexió F3 (a 28 dies): 3Mpa
Adherència directa al paviment 0,5 Mpa
PH <9
% volum plàstic reciclat 26,4%