és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Homogeni, manejable, pràctic i reduït espai d’emmagatzematge

NATURALESA

 Sec

 

SUMINISTRE

Ensacat

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Barreja de ciment, sorres i additiu preparat a fàbrica i ensacat en unitats de 25 kg. Els sacs es col·loquen en palets, amb una capacitat de 56 sacs en cada palet i es subministren en aquestes unitats, protegits amb un plàstic retràctil. Això permet tenir un estoc del material a la mateixa obra, a recer d'agents externs i inclemències del temps. Amb les maquines d’amassar minimix de les que Promsa disposa, el morter es pasta fàcilment, dosificant l'aigua i obtenint un producte homogeni.

Camp d’aplicació

El morter sec respon a diferents característiques, en funció de la seva resistència o de la dosificació dels seus components. Principals usos: lliscats, enrajolats, arrebossats, reblerts, recrescuts de paviment, obres de fàbrica, anivellacions, paviments, unió de blocs, unió d'obra vista, col·locació de terratzos, etc.

Avantatges

  • Homogeneïtat de producte.
  • Dosificació de la quantitat de producte necessària en cada moment.
  • Dipòsit del material, correctament protegit, a la mateixa obra i en un espai reduït.
  • Facilitat de moviment.
  • Facilitat de transportar el producte sobrant a una altra obra.
  • Es poden realitzar morters de diferents característiques en funció de les necessitats del client: amb ciment blanc, amb additius especials, morter amb calç, etc.

Sistema d’aplicació

El morter sec ha de barrejar-se amb la quantitat d'aigua indicada en el sac, per disposar d'una barreja homogènia que compleixi amb la qualitat esperada.

Morters a mida

A Promsa disposem de centres de fabricació específics amb la capacitat de poder formular productes de morter a mida, depenent de les necesitats constructives de les obres.

Podem fabricar:

- Morter sense pols

- Morter hidròfug

- Morter sec amb fibres

- Etc.