és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Resistent, estable, durador.

NATURALESA

Sec

 

SUMINISTRE

Big-bag

 Camió banyera 

Amb dúmper

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Barreja homogènia d'àrids nobles, ciment, aigua i addicions preparada en una central. Els àrids nobles que s'utilitzen en la seva fabricació, naturals o procedents de trituració, són nets, sòlids i resistents. Responen a les característiques de qualitat, plasticitati composició granulomètrica que es deriva del PG3.

Aporta major resistència que el sòl ciment, gràcies al seu contingut en ciment d'un mínim del 3,5%, aquest percentatge s'adapta en funció de la resistència sol·licitada del producte. És un material idoni per al ferm de carreteres.

Camp d’aplicació

Aquest producte s'utilitza com a substitut de les subbases de carreteres.

Avantatges

  • Aporta estabilitat,resistència i durabilitat al terreny.
  • Permet disminuir el gruix de les capes superiors.
  • No genera pols en aplicar-lo a la traça.
  • La resistència del producte s'adapta a les necessitats del client, complint sempre amb les especificacions del PG3.
  • Les matèries primeres utilitzades per elaborar aquest producte disposen del marcatge CE.

Sistema d’aplicació i subministrament

  • Cal seguir les indicacions establertes en el PG3, comprovar en primer lloc la superfície prèvia i les seves característiques, estendre el material, compactar i realitzar el procés de curat específic.
  • El material es transporta, de la central de fabricació fins a l'obra, mitjançant camions banyera, podent instal·lar una central de fabricació a la pròpia obra.