és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Màxima densitat en menor volum

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Fabricat amb àrids d'una densitat superior als 3.000 kg/cm2, està dissenyat perquè el seu pes específic superi els 2.800 kg/m3. L'elevada densitat d'aquesta classe de formigó, proporciona un pes elevat amb poc volum i protegeix de les radiacions. S'utilitza en les estructures que requereixen la característica principal d'aquest formigó, més pes en el mateix volum: contrapesos d'estructures i en zones que necessiten protecció contra radiacions.

Camp d’aplicació

  • Construcció de pantalles contra la radiació en hospitals, etc.
  • Blindatges en bancs.
  • Contrapesos o ancoratges.
  • Estructures amb el pes com a element determinant.

Avantatges

  • La seva densitat proporciona, elevat pes en poc volum, a construccions de contrapesos, proteccions en bancs o centrals nuclears.
  • Elevada protecció davant de la radiació.

Sistema d’aplicació

  • Bombejat en zones de difícil accés.
  • Procés d'aplicació similar al del formigó convencional.
  • Requereix de vibrat, tractament i sistema de curat, igual que el formigó convencional.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
Consistència P / B / F
Mida màxima de l'àrid* 10 mm. / 20mm.
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.