és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Sac hidrosoluble: 100% sostenible, sense residus, sense pols

El sac hidrosoluble està compost per un material que es dissol a l’amassadora.

Amb aquest nou format, ens estalviarem espai i gestió de contenidors per a paper a l’obra, aprofitant tot el material sense minves, sent així 100% sostenible.

El sac, esta fabricat amb un paper d'origen mineral que es barreja perfectament a l’amassadora mantenint intactes totes les propietats del formigó.

NATURALEZA

 Seco

 

SUMINISTRO

Ensacado

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Camp d'aplicació

 • Treballs de construcció en general: paviments, fabricació de murs i envans de formigó, canalitzacions, reblerts, petites reparacions, etc.
 • Treballs que sense ser estructurals requereixin un formigó que presenti resistència a compressió.
 • No està indicat per a elements estructurals.

Avantatges

 • Sac hidrosoluble, es dissolt totalment a la formigonera.
 • Més net: No genera pols. Tot el material s’incorpora a l’amassadora.
 • Més ràpid: Es redueixen els temps durant la manipulació.
 • Més segur: s’eviten lesions per talls de sacs, inhalació de pols i mala manipulació de càrregues.
 • Més sostenible: No es generen residus. Es redueixen les emissions de CO2 en un 30%*.

*Font: Institut suec d’investigació ambiental IVL. 

Sistema d'Aplicació

 • El producte es subministra en sacs de 25 Kg.
 • Utilitzar només a temperatures entre 5 y 35ºC.
 • Amassar el contingut complet del saco afegint 3L d’aigua neta fins obtenir una pasta homogènia.
 • Guardar en un lloc sec i sense contacte directe del sol ni humitat.

Característiques tècniques

Resistència (28 dies) * 25 Mpa
Consistència Tova
Mida màxima del àrid 10mm
Densitat aparent en sec 1.750 – 1.850 Kg/m³
Aigua d’amassat 3l per sac

* Producte subministrat per dosificació. Les resistències declarades son valors orientatius i obtinguts utilitzant l’aigua recomanada.