és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Servei integral per una aplicació fàcil i operativa

 

Promsa disposa de camions pel bombeig de formigó i equips pel bombeig de morter. Un servei integral perquè el transport del material dins l'obra resulti més eficient, senzill, ràpid, net i segur.

 

 

Camp d’aplicació

  • Els camions bomba de formigó, de diferents capacitats, poden desplaçar-se per tot el territori d'actuació de Promsa.
  • Els equips de bombeig poden traslladar diferents productes: formigó, morter sec, morter auto anivellant, Prosilence i altres productes.
  • Existeixen diferents tipus de bomba, adaptats a les necessitats de cada producte.

 

 

Avantatges

  • Amb un sol proveïdor (material i bombes) s'aconsegueix un subministrament complet.
  • Garantia total del servei que inclou puntualitat, productivitat, qualitat, respecte al medi ambient i compliment de la prevenció de riscos laborals.
  • Un equip de professionals, coneixedors de la maquinària i de la forma d'aplicació del producte, és el responsable de la utilització a l’obra d'aquests equips de treball.
  • Subministrament continu del material, de forma ràpida i senzilla.
  • Optimització del rendiment a l’obra.

 

 

Sistema d’aplicació 

Aquest servei requereix d'una planificació prèvia a la realització dels treballs, per analitzar el correcte desenvolupament.

Cada equip de bombeig necessitarà un accés adequat i una zona especifica a l'obra per poder situar-se.