és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Control de qualitat diari. Fàcil estesa i compactació

NATURALESA

Sec

 

SUMINISTRE

Big-bag

 Camió banyera 

Amb dúmper

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Material no plàstic de granulometria contínua, entre 0-20, 0-25 i 0-40 mm, és un material anomenat natural o artificial, en funció de si és sotmès a un procés de triturat o no. Lliure d'elements, que puguin condicionar la seva durabilitat, respon a una elevada resistència a la fragmentació. Compleix fus granulomètric, segons el que estableix el PG3.

Camp d’aplicació

Bases en vials de trànsit lleuger i pesat: autovies, autopistes, aparcaments i pistes d'aeroport.

Avantatges

 • Exhaustiu control diari que garanteix la qualitat del producte.
 • Fàcil estesa i compactació: material lliure d'argiles i matèria orgànica.
 • L'homogeneïtat i qualitat del producte, permet la seva aplicació en llocs d'alta exigència i aporta durabilitat.
 • En funció de la demanda del client, es pot fabricar diferents tipus de zahorres, adaptades a les necessitats de cada obra.
 • Fabricació sota comanda que evita el deteriorament del material.
 • El laboratori de PROMSA desenvolupa un estricte i continu procés de control de qualitat, acreditat segons normativa vigent, per assegurar les característiques del producte:
  • UNE EN 13242: àrids per a capes granulars
  • Disposa de marcatge CE.

Sistema d’aplicació

 • S'ha de complir amb el que estableix el PG3, en funció de l'ús concret que es doni i del tipus de zahorra que s'utilitzi, natural o artificial
 • És molt important el percentatge d'humitat i compactació del producte, en el moment de la seva aplicació.