és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Àmplies prestacions. Granulometria controlada

De granulometria contínua, entre 0-20, 0-25 i 0-40 mm, és un material que pot ser dividit en natural o artificial, en funció de si ha sigut sotmès a un procés de trituració o no. Està indicat per aplicar-se en subbases granulars, segons el que estableix el PG3

 

 

Camp d’aplicació

 • Regularització del terreny per: zones de pas de vehicles, naus industrials, lloses de formigó, urbanització de carrers, voreres, zones de vianants.
 • Matèria primera en la indústria del ciment.
 • Camins forestals.
 • Preparació de càrregues prèvies, en naus industrials o infraestructures.

 

 

Avantatges

 • Aporta el volum necessari, a les terres d'una obra que no assoleixin les prescripcions mínimes.
 • Granulometria contínua.
 • Possibilitat de proveir-se de grans volums.
 • El laboratori de PROMSA desenvolupa un estricte i continu procés de control de qualitat, acreditat segons normativa vigent, per assegurar les característiques del producte:
  • UNE EN 13242: àrids per a capes granulars.
  • Disposa de marcatge CE

 

 

Sistema d’aplicació

• És molt important el percentatge d'humitat i compactació del producte, en el moment de la seva aplicació.

NATURALESA

Sec

 

SUMINISTRE

Big-bag

 Camió banyera 

Amb dúmper

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Obres relacionades