és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

La solució per la rehabilitació 

El formigó HALF es un producte lleuger, autocompactant i amb fibres estructurals que aporta una gran resistència alleugerint el conjunt estructural.

La seva capacitat para a ser bombejat fan del HALF un producte innovador, enfocat tant a obres de rehabilitació com a noves edificacions.

Aquest producte està patentat, Nº P200902245, on PROMSA es disposa de la llicència exclusiva dels drets d’explotació.

 

 

Camp d’aplicació

 • Rehabilitació de forjats tipus bigueta unidireccional, forjats amb xapa col·laborant.

 

 

Avantatges

 • Trazabilitat del producte. En ser fabricat en una central de fabricació de formigó, és un material homogeni, les seves característiques seran constants i controlades.
 • Aplicació. La bombeabilitat i capacitat autocompactant permeten una aplicació molt eficient: ràpida, neta i segura.
 • Fiabilitat. La formulació del producte, i una acurada aplicació, ens aporten seguretat.

 

 

Sistema d’aplicació

 • Sempre per equips especialitzats de PROMSA. 
 • Pot realitzar-se mitjançant cubilot, amb abocament directe o bombejat, segons els requeriments de l’obra i els accessos als punts d’abocament.
 • Preparació de la superfície i col·locació de nivells.
 • Procés de lleuger desairejat després de la seva aplicació.

 

 

Característiques

 • AUTOCOMPACTANT: No reté bosses d’aire oclòs en el seu interior. No requereix vibrat. 
 • FIBRES: Evitant la generació de fissures. Les fibres substitueixen la malla electrosoldada.
 • BOMBEJABLE: Capacitat per ser bombejat.
 • APORTA RESISTÈNCIA: Resistència superior al material preexistent.
 • LLEUGER: Densitat inferior als formigons convencionals.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 10 mm
Consistència Autocompactant
Densitat aparent sec

1600 - 2000 Kg/m3

Resistència a la compressió (28 dies)

Formigó per dosificació

15.0 - 20.0 Mpa HALF

20.0 - 25.0 Mpa HALF+

Resistència a flexo tracció (28 dies)

3,0 - 3,5 Mpa

Gruix 5 - 20 cm