és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Formigó bombejable, autocompactant i lleuger

 

HAL és el formigó autocompactant i lleuger amb capacitat de ser bombejat.

L' utilització d’additius especials en la seva composició, permeten una correcta bombejabilitat d’aquest formigó.

Tot això sumat a la seva capacitat autoanivellant i a les seves propietats aïllants gràcies a l’ús d’àrids lleugers, fan de HAL un producte enfocat tant a obres de rehabilitació com a noves edificacions.

 

 

Camp d’aplicació

 • Rehabilitació de forjats tipus bigueta unidireccional.
 • Forjats amb xapa col·laborant.
 • Recrescuts en estructures que requereixen poc pes, sense perdre resistència.
 • Rehabilitació d’edificis antics i obra nova.
 • Cobertes planes lleugeres i aïllants.
 • Estructures que per a la seva dimensió o ubicació han de ser bombejades.
 • Estructures amb necessitats d'aïllament acústic i tèrmic.

 

 

Característiques

 • Resistència i lleugeresa. La combinació de HAL amb malla electrosoldada converteix el conjunt en un formigó resistent i lleuger.
 • Trazabilitat del producte. En ser fabricat en una central de fabricació de formigó, és un material homogeni, les seves característiques són constants i controlades.
 • Aplicació. La bombeabilitat, la capacitat autocompactant i autoanivellant, permeten una aplicació eficient: ràpida, neta i segura.
 • Fiabilitat. La formulació del producte i l'acurada aplicació, ens aporten seguretat.

 

 

Sistema d’aplicació

 • Sempre per equips especialitzats.
 • Si bé està concebut per a ser bombejat, pot aplicar-se també, mitjançant cubilot o abocament directe, segons els requeriments de la obra i els accessos als punts d’abocament.
 • Preparació prèvia de la superfície i col·locació de nivells.
 • Procés de desairejat després de l’aplicació.

 

 

Avantatges

 • AUTOCOMPACTANT: Flueix fins a emplenar la superfície desitjada per mitjà del seu propi pes. No requereix vibrat.
 • BOMBEJABLE: Capacitat per a ser bombejat. Major rendiment i ràpida aplicació.
 • LLEUGER: Densitat inferior als formigons convencionals. Redueix les càrregues estructurals.
 • AÏLLANT TÈRMIC I ACÚSTIC: Conté àrids lleugers que li aporten la capacitat aïllant.

Característiques tècniques

Mida màxima de l'àrid 10 mm
Consistència Autocompactant
Densitat aparent sec 1600 - 2000 Kg/m3

Resistència a la compressió (28 dies)

Formigó per dosificació

15.0 - 20.0 Mpa HAL

20.0 - 25.0 Mpa HAL+

Resistència a flexo tracció (28 dies) 3.0 – 3.5 Mpa
Gruix 5-20cm