és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Alta resistència i mínim pes

A base de ciment, àrids lleugers, additius i aigua com a principals components, es dissenya aquest formigó per aconseguir un pes específic de 1.400 a 1.800 Kg/m3* i amb la capacitat de resistència requerida. Aquest formigó és l'indicat pels recrescuts que necessiten poc pes, així com per a cobertes aïllants lleugeres.

S'utilitza amb freqüència en la rehabilitació d'edificis i estructures, per tractar-se d'un tipus de formigó que els proporciona la resistència necessària, sense sobrecarregar.

 

 

Camp d’aplicació

 • Aïllaments tèrmics i acústics, com cobertes amb o sense pendent.
 • Rehabilitació d'edificis antics. Recrescuts de forjats, incorporant poc pes a l'estructura.
 • Estructures resistents al foc.
 • Estructures que necessiten poc pes, sense perdre resistència.

 

 

Avantatges

 • Poc pes en recréixer o recobrir determinades zones a rehabilitar d'una estructura.
 • Redueix la secció necessària.
 • Redueix les càrregues de l'estructura, alleugerint el pes existent.
 • Major rendiment, gràcies a la rapidesa de la seva col·locació.

 

 

Sistema d’aplicació

 • Pot realitzar-se mitjançant cubilot, amb abocament directe, segons els requeriments de l'obra i els accessos als punts d'abocament.
 • Procés de vibrat lleuger, després de la seva aplicació.
 • Procés de curat, mitjançant reg o bé amb additius específics per al curat.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2 ) (Formigó per dosificació)  20 / 25 MPa
Consistència P / B / F
Mida màxima de l'àrid 10 mm