és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Màxima resistència, al gel i desgel extrems

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Obres relacionades

Barreja homogènia d'àrids, ciment, aigua i additius d'una naturalesa determinada que, en proporcions específiques, li confereix les prestacions pròpies del formigó mantenint-les inalterables. Amb el valor afegit d'una gran capacitat de resistència a cicles de gel i desgel extrems.

S'ha optat pel formigó criogènic per solucionar el problema que provoquen els canvis extrems de temperatura. Les oscil·lacions tèrmiques minven considerablement la resistència del formigó convencional, en canvi, amb el formigó criogènic, aquest minvament és molt petit i permet mantenir la resistència desitjada. 

 

 

Camp d’aplicació

  • Dipòsits i conduccions destinats a mantenir productes a molt baixa temperatura, com el gas natural liquat.

 

 

Avantatges

  • Resistència a cicles de gel i desgel extrems (-200 º C).
  • Capacitat per la construcció d'elements amb grans volums i formes particulars.
  • Baix cost de manteniment en comparació als dipòsits d'acer que, a causa de la corrosió, necessiten un manteniment continuo. 

 

 

Sistema d’aplicació

  • Similar al requerit pel formigó convencional.
  • Abans del procés de fabricació, es seleccionen i s’analitzen estrictament les matèries primeres.
  • Durant la fabricació, es manté el control de les matèries primeres i del procés per garantir l'homogeneïtat del producte i les seves posteriors característiques.

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 35 / 40 / 45 / 50
Consistència F / L
Mida màxima de l'àrid 10 mm. / 20mm.
Ambient  Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.