és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Efecte tèrmic, versàtil i estètic

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

Obres relacionades

Dosificat i amassat en una central de fabricació de formigó, a base d'àrids naturals de procedència calcària, ciment blanc, additius i aigua, que reuneix els requisits de resistència, treballabilitat i mida de l’àrid amb els plus del seu color blanquinós i efecte tèrmic. 

És un formigó arquitectònic, idoni per aquells elements estructurals que quedin a la vista. 

 

 

Camp d’aplicació

  • Façanes d'edificis, pantalles, columnes vistes, arcs i suports de ponts.
  • Elements arquitectònics singulars: rotondes especials, etc.
  • Formigons pigmentats de tonalitats clares.

 

 

Avantatges

  • S'aconsegueix directament una coloració clara, sense necessitat de pintar. 
  • Efecte tèrmic en les estructures dels edificis.
  • Més estètic, gràcies a la seva tonalitat clara.
  • Versatilitat: es pot fabricar en massa, autocompactant, fluid, amb fibra, etc.
  • Permet aconseguir coloracions clares del formigó, com: groc, taronja, tonalitats rosades, que no podríen aconseguir-se utilitzant formigó fabricat amb ciment gris.

 

 

Sistema d’aplicació i subministrament

  • Similar al del formigó amb ciment gris.
  • També es pot subministrar en format "sec".

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
Consistència B / F / L
Mida màxima de l'àrid 10 mm / 20mm
Ambients  Classe: Adaptables a les especificacions del CodE.