és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

El morter autonivellant conductor per a terres radiants

NATURALESA

Fresc

 

SUMINISTRE

Camió formigonera

 

DOCUMENTS

Fitxa de producte

El morter PROHEAT TERM esta especialment pensat per paviments d’alta eficiència i prestacions energètiques com terres radiants o solucions constructives on es requereixi una elevada conductivitat tèrmica.

PROHEAT TERM forma part de la gamma de productes PROMSA TECH, especialment dissenyat per millorar el rendiment d'instal·lacions radiants gràcies a la seva formulació amb grafè, un compost carbònic que additivat al morter li aporta grans prestacions entre altres, la de la millora de la conductivitat.

Les altes prestacions del PROHEAT TERM formulat amb additius tecnològics fan que sigui un producte eficient i d’alt rendiment energètic, pensat per a les solucions d’edificació o industrial més sostenibles.

Camp d’aplicació

 • Edificació: terres radiants.
 • Usos industrials: cambres calefactades.
 • Paviments d’alta conductivitat tèrmica.

Avantatges

 • Conté grafè, Augmenta la conductivitat: El grafè és carboni en estat laminar, que es caracteritza entre altres, per posseir una alta conductivitat tèrmica.
 • Homogeneïtat: PROHEAT TERM es subministra en estat fresc amb camió formigonera des de central de formigó garantint la homogeneïtat del producte.
 • Autonivellant: Amb capacitat d’autonivellament, capaç de fluir i recobrir qualsevol part o racó de la superfície d’aplicació.
 • Facilitat d’aplicació i alt rendiment: Gràcies a la seva consistència liquida i al ser bombejat permet una ràpida posada a obra.
 • Més Sostenible: Al ser bombejat, no es generen residus a l’obra (palets, plàstics, excedent de material, etc.). Contribueix activament a la millora de la puntuació en els diferents segells mediambientals com el LEED, BREAM, etc.
 • Compatible amb altres aïllaments tèrmics i acústics.

Sistema d’aplicació

 • Es subministra mitjançant camió formigonera.
 • Bombejable (igual a la del morter autonivellant).
 • Aplicat per l’equip de paviments de PROMSA.

Característiques tècniques

Resistència a compressió   C-20
Gruix mínim 5cm
Conductivitat tèrmica 1,2  W/ m*K   **
Mida màxima de l’àrid 1.900Kg/m3
Densitat endurit 1,85 +/- 0,1Kg/l
Consistències líquida
Reforçat amb fibres Si

** Resultats conforme assaig ASTM D5334.