és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Telf. Atenció al client: +34 93-680.60.20

Filtrar Obres

Rehabilitació edifici de 3 plantas, Girona

Al centre del barri vell de Girona, es va realitzar una rehabilitació d’un antic edifici de 3 plantes el qual necessitava un reforç de l’estructura amb HALF Plus, formigó autocompactant lleuger i sense fibres.

Al tractar-se d'un producte bombejable, a part de ser resistent, aporta seguretat i també una treballabilitat en la seva aplicació.

S’han aplicat uns 248 m2 aproximadament amb un gruix mig de 5cm per l'equip de Paviments de PROMSA i el subministre es va realitzar amb camió formigonera, des de la planta de Girona

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació edifici per a oficines, alleugeriment del forjat existent, Barcelona

Molt a prop del 22@ de BCN, es va realitzar una rehabilitació d’un antic edifici el qual necessitava un alleugeriment a l’estructura. Es va optar per afegir estructura metàl·lica (graella electrosoldada) amb HAL, formigó autocompactant lleuger per omplir els cavitis.

 

Al tractar-se d'un producte bombejable i autocompactant, a part de ser resistent, aporta seguretat i també facilitat, rapidesa en la seva aplicació, podent arribar a tots els racons dels cavitis gràcies a la seva consistència.

 

L'execució l’ha realitzat l'equip de Paviments de Promsa amb el subministre des de la planta de Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment Parc infantil, Olesa de Montserrat

Per aquest parc infantil situat a Olesa de Montserrat s’ha utilitzat Aripaq.
L’Aripaq ofereix una alta integració paisatgística, sent un paviment natural, amb la facilitat de manteniment (ja que impedeix el creixement de males herbes així com l’aparició de reguerots).
Aplicats 20m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Grades – entorn edificis carrer de la Batlloria, Badalona

Per aquestes grades per un edifici de Badalona es va optar per aplicar Aripaq.
L’Aripaq dona un valor afegit ja que aporta una integració a l’espai, ubicat a prop de zones residencials i ajardinades.
S’han aplicat uns 430 m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Parc infantil, Hospitalet de Llobregat

Aquest parc infantil situat a l’Hospitalet Llobregat es va triar com a paviment l’Aripaq.
Es van aplicar uns 500 m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Entorns Estació Sant Andreu, Barcelona

Per aquest passeig a prop del Rec Comtal i dels entorns de l'estació de Sant Andreu Comtal (Barcelona) s’ha utilitzat Aripaq.

L’Aripaq ofereix una alta integració paisatgística, sent un paviment natural, amb la facilitat de manteniment i alhora és resistent perquè disposa d'un element lligant en base de calcí de vidre reciclat.

Aplicats 1.300m2 i amb un gruix de 10cm d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Coberta del Tanatori de Mataró

Per a una reparació d’una coberta del tanatori de Mataró, es va optar pel formigó lleuger Prolight Celular, producte bombejat i homogeni, per tal d'alleugerir càrregues a l'estructura existent, donant-li pendents per a poder desaiguar la coberta transitable d’aproximadament 110m2.

L'execució l’ha realitzat l'equip de Paviments de Promsa amb subministre de camió formigonera des de la planta de Cabrera de Mar.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Accés Masia, Estanyol (Girona)

S’ha utilitzat Aripaq per a l’accés d’una Masia a Estanyol (Girona).
S’ha utilitzat aquest producte gràcies a la integració paisatgística que l’Aripaq ofereix.
Es van aplicar 225m2 d’Aripaq, amb aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment accés aula Remolar, Viladecans

Per aquesta obra a Viladecans s’ha utilitzat Aripaq.
L’Aripaq ofereix una alta integració paisatgística, sent un paviment natural, amb la facilitat de manteniment (ja que impedeix el creixement de males herbes així com l’aparició de reguerots).
Es van aplicar uns 90 m2 d’Aripaq aplicat pels aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reforç estructural - Vic

Al centre de Vic, es va realitzar una rehabilitació d’un antic edifici de 3 plantes el qual necessitava un reforç de l’estructura. Es va optar per afegir estructura metàl·lica (graella electrosoldada) amb Hal Plus, formigó autocompactant lleuger i sense fibres.

Al tractar-se d'un producte bombejable, a part de ser resistent, aporta seguretat i també una facilitat, rapidesa en la seva aplicació.

L'execució l’ha realitzat l'equip de Paviments de Promsa aproximadament 240m2 amb un gruix mig de 6cm i el subministre es va realitzar amb camió formigonera, des de la planta de Les Masies de Voltregà, Vic.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació Edifici Històric de 1884, Barcelona

Al centre de Barcelona, es va realitzar una actuació de reforç estructural d’un edifici del 1884.

A causa del mal estat dels reblerts dels revoltons, va ser necessari reforçar l'estructura. El client, a més a més va optar per la col·locació d’estructura metàl·lica amb HAL PLUS, formigó autocompactant lleuger, alleugerint la carrega estructural i aportant resistència.

Al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta també una facilitat, rapidesa i seguretat en la seva aplicació.

Per a les 3 plantes de l’edifici antic, es va realitzar aproximadament 400m2 per un gruix mig de 10cm. Es va subministrar des de la planta Promsa de Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació Edifici - Capellades

En aquesta obra es va realitzar una actuació de reforç en diverses plantes de l’edifici amb una capa de compressió de formigó lleuger.

El client, a més a més, va optar per la col·locació d’estructura metàl·lica conjuntament amb HAL PLUS, formigó autocompactant lleuger i sense fibres, alleugerint la carrega estructural i aportant resistència.

Al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta una homogenietat en el producte i una facilitat, rapidesa i seguretat en la seva aplicació.

Es va realitzar aproximadament 420m2 per un gruix mig de 6cm.

Es va subministrar des de la planta PROMSA d’Igualada.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reforç estructural, Lleida

La empresa es Bosch-Batlle Construccions SL va realitzar una obra de rehabilitació d’un habitatge a Bellvis, Lleida.
HALF PLUS se va utilitzar per a un reforçar estructuralment els forjats del habitatge on hi havien bigues de fusta i s'havia d'alleugerir pes.
Es va aplicar HALF PLUS en una superfície de 236m2, per un gruix de 10cm, sense graella electrosoldada.
Ho van aplicar els aplicadors de PROMSA.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments de càmera congelació - Arenys Munt

Per a la reparació integral del paviment d'una càmera de congelació de 60m2, es van utilitzar dos productes multifuncionals de la gamma PROMSA TECH, PROACCES10 i PROXTREM.
L’equip de paviments mitjançant la bomba van aplicar el formigó PROACCES10 per arribar al seu punt d’ús, ja que era de difícil accés i també per a realitzar una capa d’anivellament.
Un cop instal·lats els "Cavitis", un altre capa de PROACCES10 i a posteriori l’aïllament amb XPS i un cop finalitzat aquest Sandwich, es va aplicar el PROXTREM apte per a suportar les condicions tan extremes de temperatures molt baixes per una càmera de congelació.
L'obra es va dur terme a Arenys de Munt des de la planta de Promsa situada a Cabrera de Mar.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments i túnels de congelació, La Roca del Vallès

Per a una empresa agroalimentària del sector pesquer, s’han executat uns paviments per a una càmera de congelació de 170m2 i 2 túnels de congelació de 194m2. Es va optar pel formigó PROXTREM, amb una formulació especial per a aquestes condicions extremes per suportar cicles gel-desgel i temperatures molt baixes (-20º, - 45º), sense fissuracions i aportant la resistència necessària.

Tots els paviments, amb un gruix de 15-20cm, van ser bombejats a més de 90m de longitud amb[AJ1]  canonades i amb la utilització de fibres polimèriques estructurals.

L'obra es va dur a terme a la Roca del Vallès (Barcelona) des de la planta de Promsa, situada a La Garriga

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment alleugerit estructural sobre parking, Montgat

Pavimentació exterior d'un edifici residencial de vivendes a Montgat, per una superfície d’uns 820m2 i amb un gruix 12,5cm de mitja, amb formigó lleuger, per tal d'alleugerir la llosa estructural aportant resistència.

Aquest tipus de formigó lleuger amb arlita, es va subministrar directament des de camió formigonera i des de la planta de Ripollet.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació Hospital Dr. Josep Trueta, Girona

Dins de l'Hospital Universitari Dr Josep Trueta de Girona es va realitzar una actuació de reforç estructural.

A causa del canvi d'ús d’activitat d’una zona concreta de l’Hospital, va ser necessari reforçar l'estructura aplicant el formigó HALF PLUS (PROMSA TECH): formigó autocompactant lleuger amb fibres. Al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta també una facilitat, rapidesa i seguretat en la seva aplicació.

Es va realitzar aproximadament 650m2 per un gruix de 10cm.

Es va subministra des de la planta PROMSA de Girona.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment nau industrial amb HRR>>25 MPa en 48h per a COMERSID STEEL S.A

Per a aquesta obra al polígon de la Zona Franca (Barcelona), s'ha subministrat formigó per reconstruir un paviment de zona de cas de camions pesants d'una nau industrial, amb HRR 48h->25Mpa, de la família PROMSA TECH.

L'obra va ser una reparació de paviment de 3.365 m2 amb aplicació de PROMSA. El HRR >> 25/48, amb gruix de 15cm i amb fibres polimèriques estructurals, evitant lús de la malla electrosoldada, realitzant talls en pastilles cada 25m2.

La preparació del suport consistia en el fressat parcial del paviment antic, neteja de runes i aplicació de pont d’unió entre la base i la nova capa de paviment.

L’aplicació va ser amb 4 tardes-nits d’agost, de 18-23h (degut a les temperatures elevades i alta insolació del mes d’agost), realitzant pastilles de més de 850m2 diaris i així minimitzar la deshidratació del formigó i l’assecat superficial ràpid del paviment.

Donat el ràpid desenvolupament de resistències a curtes edats, és imprescindible un correcte curat del paviment a les immediates hores després de la seva aplicació. El curat més eficient és el tradicional, realitzar un regatge continuat a sobre del paviment nou. El subministrament s’ha realitzat des de la central de Promsa Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Recrescut per a coberta de nau industrial – Esplugues de Llobregat

Per a aquest recrescut amb pendents a la coberta d’una nau industrial situada a Esplugues, es van utilitzar 46m3 de Prolight Celular de Promsa, producte bombejat i homogeni, ideal per recrescuts lleugers, per a una superfície aproximada de 450m2.
L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa en 1 sol dia.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Sant Vicenç dels Horts.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment interior nau industrial amb menys juntes, a prop de Barcelona

Per a aquesta obra situada al Vallès Occidental, s’ha subministrat formigó a per reconstruir part del paviment l’interior d’una nau industrial, s’ha optat pel producte PROLIMIT, de la família de productes PROMSA TECH ja que aquest dona solució a:

  • Zona de pas de carretons elevadors, continuats
  • Realitzar menys juntes en el paviment.
  • Evitar col·locació de malla electrosoldada

S’ha aplicat el formigó PROLIMIT per a paviment de 300m2, 20cm de gruix amb fibres polimèriques estructurals, realitzant una sola junta transversal obtenint dues pastilles de 150m2.

El formigó PROLIMIT aconsegueix resistències característiques a compressió i residuals a flexotracció segons l'annex 14 de l'EHE-08 sense haver de fer ús d'armat tradicional i permentent aconseguir àmplies superfícies sense juntes ni talls de paviment.

El subministrament s’ha realitzat des de la planta de Promsa La Garriga.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Formigó per via en placa - Estació de Sants

Es van subministrar 128m3 de formigó (més de 500m2 de superfície) Proaccess-10 per a l'execució de la via en placa dins de l'estació de Sants (Barcelona).

El Proaccess-10 (de 30Mpa de resistència) va ser subministrat en torn nocturn i bombejat dins de l'estació a més de 180m de distància. Proaccess és un producte ideal per a aquest tipus de necessitats ja que gràcies a la seva formulació fluida i tipologia d'àrids podem oferir altes resistències amb productes bombejats i de ràpida execució.

El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Zona Franca amb l'aplicació per part del equip de Paviments de Promsa.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Recrescut per a coberta - Molins de Rei

Per a aquest recrescut per a coberta es van utilitzar 92m3 de Prolight per a una superfície aproximada de 500m2.
Es va utilitzar la formulació de més resistència de Prolight, el formigó cel·lular de Promsa ideal per recrescuts lleugers.
L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa en 2 dies.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Sant Vicenç dels Horts.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Reforç estructural - Barcelona

Es va realitzar un reforç estructural per a aquest bloc situat a l'Av. Diagonal de Barcelona on es va optar per utilitzar Proaccess-10.

Van ser 3500m2 i 245m3 de Proaccess-10 per cobrir tot el l'armat utilitzant un pont d'unió Epoxi subministrat per l'obra.

L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa durant 10 dies.

El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a la Zona Franca.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment interior supermercat - Igualada

Es van aplicar més de 145m3 de morter autoanivellant C-20 en una superfície d'uns 1.500m2 per aquest supermercat a la localitat d'Igualada.
L'execució la va realitzar l'equip de Paviments de Promsa durant 2 dies.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Igualada.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments interiors casa unifamiliar - Ripollet

Per els paviments interiors d'aquesta casa unifamiliar situada a Ripollet es va utilitzar el producte PROSEIN.
PROSEIN es el morter industrial i homogeni de Promsa subministrat amb sitja a l'obra. Les avantatges del PROSEIN es que disposa de marcat CE i al ser subministrat amb sitja, l'obra l'utilitza segons la seva necessitat i a demés sense generar residus.
Es van executar 217m2 amb un gruix de 6cm.
Es va aplicar també PROSEIN a una terrassa d'uns 30m2 ja que aquest producte es apte per aquesta mena d'aplicacions.
L'obra es va aplicar per part de l'equip de paviments de PROMSA.

Famílies relacionades
Serveis relacionats

Edifici plurifamiliar – Mataró

Per aquest edifici plurifamiliar es va subministrar tant el formigó com l'aplicació de paviments per part de Promsa.
Van ser 800m3 de formigó i uns 1000m2 de morter C-12 per a paviment interior.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Cabrera.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment de formigó per a una granja

Es van realitzar 600m2 de paviment de formigó amb un acabat ratllat en superfície per a una granja de vaques a la zona de la Cerdanya francesa.
Aquesta solució d'acabat superficial va ser proposada per l'equip de Promsa perquè els animals no rellisquessin.
L'aplicació la va realitzar l'equip de paviments de Promsa durant 2 dies.
El subministrament es va realitzar des de la planta de Promsa a Queixans.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Edifici plurifamiliar a Quart (Girona)

Es van realitzar 3 lloses per a aquest edifici plurifamiliar situat a Quart (Girona).
Es va subministrar 250m3 de formigó HA25 per llosa de consistència tova amb acabat fluid (amb un total de 3 lloses).
Tot el formigó va ser bombejat pel servei de bombeig de Promsa.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment en nau industrial a Cardedeu

Per al paviment d'aquesta nau industrial s'ha triat un HA25 fluid ja que, al tenir doble armat, la consistència fluida és la més adequada per la seva dificultat de vibració.
En total es van subministrar 10.000m3, 7.000m3 en paviment exterior i 3.000m3 en interior.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Parc de la Canòpia Urbana, Plaça de les Glòries (Barcelona)

Per aquesta zona enjardinada de vianants de la reformada plaça de Les Glòries es va triar l'ús de Aripaq, 5.573m2 d'aquest paviment de textura natural.
El paviment consisteix en un camí interior envoltat de gespa i zona enjardinada al voltant de la plaça.
El Aripaq manté una integració paisatgística gràcies al seu to natural (sauló) i gràcies a la seva composició amb vidre triturat reciclat, fa que no necessiti manteniment, i sobre d'ell puguin circular maquinària lleugera de manteniment sense que es deteriori.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment industrial exterior amb HRR

Per a la rehabilitació d'aquest pàrquing exterior de camions es va triar el producte HRR.
El HRR és un formigó especialment per a paviments de ràpida actuació gràcies al seu ràpid enduriment.
L'obra va consistir en una actuació de reparació de 500m2 de vial de 15cm amb armat. Les característiques requerien una ràpida posada en servei, en aquest cas es va poder restaurar el vial en menys de 48 hores.
Ubicació: Feixa Llarga, l'Hospitalet de Llobregat.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Aparcament Edifici d'habitatges a Roda de Ter

Per realitzar els paviments d'aquest pàrquing d'habitatges situats a Roda de Ter (Barcelona) es va triar PROACCESS-10.

Per arribar al punt d'abocament es va estendre una canonada de 95m lineals.

El PROACCESS triat en aquest cas va ser un HA25 sense additius ni fibres.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Rehabilitació Torre Catalunya amb PROSILENCE MIX

Per a la rehabilitació de l'hotel Torre Catalunya es va utilitzar el morter autoanivellant PROSILENCE MIX.

Es va triar el PROSILENCE MIX per a aquesta obra per la seva complexitat de bombament, ja que la zona d'actuació era la planta 23. A més d'aquesta dificultat, se li afegia el no interferir en les activitats de l'hotel durant la rehabilitació.

Aquest producte al ser autoanivellant, és de fàcil aplicació (es va executar en 2 dies), al portar plàstic reciclat en composició fa que sigui més aïllant acústic que altres morters convencionals.

Aquest producte es pasta en obra, en aquest cas es va usar una bomba elèctrica que es va pujar amb un muntacàrregues, així com 12 palets de sacs PROSILENCE MIX.

Ubicació: Hotel Torre Catalunya, Barcelona.

Producte: PROSILENCE MIX, 228m2 amb una mitjana de 5 cm de gruix.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments amb formigó amb color

Dins de tota la tipologia de formigons que oferim, els formigons amb color són els de més valor estètic.

Aquests formigons són "acolorits en massa" (afegint l'additiu colorant a la barreja feta a la planta de formigó) i es fan servir per a aplicacions de formigó vist, ja siguin paviments o estructures vistes.

En aquesta ocasió a la localitat de Roda de Ter es va optar per un paviment amb tonalitats negres.

A Campdevànol, es van triar diferents tons de taronja per a un pàrquing d'un centre ambiental.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Centre logístic AMAZON

Promsa ha afrontat el 2017 el repte del subministrament de la nova nau logística d'Amazon al Prat de Llobregat.

Diversos mesos de subministrament va durar la fonamentació de la llosa, la de major envergadura (dimensió i volum) que Promsa ha subministrat: 32.000 m3 a ritme de 500 m3 diaris servits des de les plantes de formigó de Zona Franca i Pallejà.

La fase de Paviments, 50.000 m2 de recreixement sobre la llosa de fonamentació, amb formigó de retracció controlada i terminació d'alta planimetria.

150.000m2 de capa de compressió sobre les prelloses alveolars de Precon (empresa del grup Ciments Molins), un formigó amb menys requeriment de planimetria, però amb el handicap de l'espessor (7/10cm).

Per a la fase d'urbanització (sanejament, serveis, accessos i plataformes d'estacionament de camions) s'han subministrat més de 7.000m3 de formigó a flexotracció.

Finalment a la zona d'oficines es va subministrar 2.000m2 de morter autoanivellant.

Paviment tècnic a PROMSA

Al desembre de 2017, es va realitzar aquest paviment exterior per a pàrquing de camions dins de les instal·lacions de Promsa a Pallejà (Barcelona).
El paviment es va realitzar amb PROLIMIT, sense armat ni juntes (el paviment va ser de 16x15m sense juntes). Aquest tipus de formigó que conté fibres polimèriques doten al formigó de resistència residual sense necessitat d'armat o doble armat.
Per a aquest cas es va optar per un acabat no llis, ja que al ser un pàrquing es buscava certa adherència per als vehicles.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Lanzadera

A l'octubre de 2015 Promsa va iniciar les obres de subministrament de productes per a la construcció de l’obra “Lanzadera” que unirà la ciutat de Barcelona amb la T1 i la T2 de l'Aeroport del Prat.

Per a aquesta obra, es va instal·lar una planta d'obra dins de les instal·lacions de l’obra subministrant formigó i morter.

18.000m3 de morter fresc amb filler per a injecció en tuneladora.

100.000m3 de formigó per a pantalles (formigó amb dosificació de 375Kg de ciment SR) i lloses (HA30 SR).

Està previst acabar l'obra al setembre de 2018 pendents de subministrament uns 55.000m3 aproximadament.

Sobre-Parking Estació del Nord (Barcelona)

Per a l'obra de pavimentació a l'Estació del Nord, al febrer de 2018, es va triar formigó cel·lular per a la zona de sobre-pàrquing.
La funció del formigó cel·lular és la de rebliment, alleugerint tota l'estructura i no carregant-la amb sobrepesos.
Per a la capa final, s'ha aplicat formigó HA25 bombejat.
L'obra és d'aproximadament 1.600m2.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviment gran superfície - Ús comercial

Aquest paviment d'una gran superfície destinada a equipament comercial s'ha dividit en 2 fases:

- 1à Fase: Una primera capa de HA25 amb armat d'uns 10cm de gruix.

- 2à Fase: Una capa d’anivellament realitzada amb morter autonivellant C-12 d'uns 5 cm.

Per a ambdues fases s'ha utilitzat equips de bombeig aplicats per l'equip de Paviments de PROMSA.

Les obres es van realitzar al març de 2018 amb una superfície formigonada de 1.120m2.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Plaça Lloreda - Badalona

A la Plaça Lloreda situada a Badalona (Barcelona) el nostre equip de paviments ha aplicat un paviment de formigó amb coloració d'òxid de ferro.

Aquest formigó queda acolorit de manera permanent proporcionant al formigó una tonalitat molt més càlida i adaptada a l'entorn.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Parc Can Solei i Can Arnús

El paviment de part del Parc de Can Solei i del de Can Arnús a Badalona s'ha aplicat amb Aripaq.

S'ha realitzat en diverses fases per la seva alta extensió de terreny.

Aripaq resulta un producte ideal per als parcs en garantir un nul manteniment i donar-li al paviment característiques de naturalitat i integració amb l'entorn.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Outlet Viladecans

Als voltants de l'Outlet Style Market de Viladecans s'ha aplicat paviment Aripaq.

Aripaq és molt adequat per a les zones de vianants que es troben al voltant dels centres comercials, a causa de la seva elevada durabilitat, el seu baix manteniment i l'adaptació amb l'entorn que aporta.

Aripaq proporciona una alta integració paisatgística a més de contenir un percentatge de matèria primera d'origen reciclat, pel que és respectuós amb el Medi Ambient.

Per a aquesta aplicació al tractar-se d'una superfície molt elevada, es va realitzar subministrant el material mitjançant cuba de formigó i l'aplicació en obra mitjançant màquina estenedora.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Castell d'Hostalric

En els camins situats al voltant del Castell d'Hostalric es va aplicar el paviment Aripaq.

El Aripaq dota el paviment d'una textura natural, amb un alt nivell d'integració paisatgística, a més de mantenir-se inalterable ja que aquest paviment no requereix de manteniment. Tampoc fa que es generin tolls en la seva superfície en període de pluges, i tampoc permet el creixement de males herbes en llocs no desitjats pel que el seu manteniment un cop aplicat és nul.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Escola Betània - Barcelona

Per a la rehabilitació de l'escola Betània, situada a Pedralbes, Barcelona, l'empresa constructora ha confiat Promsa per al subministrament dels principals materials. Els productes subministrats han estat:

  • Formigó fresc, s'ha subministrat aquest material, tant estructural com de neteja.
  • Formigó drenant: subministrament i aplicació d'aquest paviment que permet i facilita el drenatge de les aigües pluvials. S'han aplicat més de 2.000m2 d'aquest paviment de formigó per a zones exteriors.
  • Morter autoanivellant com a paviment interior. El subministrament i aplicació del morter autoanivellant per aconseguir la màxima anivellament dels forjats abans de la col·locació de l'acabat final.
Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Casa Unifamiliar - Sant Andreu de Llavaneres

Els paviments exteriors d'aquesta casa amb un disseny arquitectònic modern de línies senzilles i elegants, es van fabricar amb formigó imprès.

El tipus d'imprès triat va ser la llamborda d'estil tradicional de color gris fosc, que emfatitza més el contrast de colors.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Restaurant Las Palmeras - Sant Andreu de Llavaneres

El restaurant compta amb una àmplia zona exterior que requeria d'un paviment resistent i que li aportés modernitat.

Es va optar per aplicar un paviment de formigó imprès simulant fusta. Per a una major naturalitat es va donar un toc de color marró al formigó, obtenint un paviment d'aspecte molt semblant a la fusta, durador, de fàcil neteja i sense necessitat de manteniment.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Edifici Plurifamiliar - Sant Feliu de Llobregat

En els habitatges, unifamiliars o plurifamilars, el morter autoanivellant és un material molt útil, ja que permet un elevat grau d'anivellament del paviment, fins i tot amb calefacció radiant, amb el qual és perfectament compatible, aconseguint una alta productivitat de treball.

En aquesta ocasió, per a l'habitatge unifamiliar es va seleccionar morter autoanivellant per anivellar el forjat i aportar-li més aïllament a aquest. L'acabat final del paviment interior va ser seleccionat per la Direcció Facultativa.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Vil.la Joana - Collserola

L'obra va consistir en la rehabilitació de la Masia Vil·la Joana, situada a Collserola. La masia on va viure Jacint Verdaguer a principis del S. XX i que a data d'avui té ús de museu i està integrada en el Museu d'Història de Barcelona.

A causa del canvi d'ús, va ser necessari reforçar tota l'estructura, usant per a això el formigó HALF: formigó autocompactant lleuger amb fibres, al tractar-se d'un material bombejable, a part de ser resistent, aporta també un fàcil, ràpid i segur mètode d'aplicació. Algunes zones de l'estructura es van trobar especialment deteriorades, i va resultar necessari reconstruir la "volta Catalana".

En alguns casos es va optar per posar estructura metàl·lica, usant llavors HAL (formigó autocompactant lleuger).

Complex Industrial Mango - Lliçà d'Amunt

Al gener de 2012, Promsa va instal·lar una planta a obra per subministrar els productes necessaris per a les obres del complex logístic de Mango situat a Lliçà d'Amunt (Barcelona).

Aquestes obres incloïen: urbanització (drenatges, cunetes, etc.), murs pantalla, fonaments, estructura de la nau logística, etc.

Es van realitzar també nombrosos bombejos i execució de paviments d'alta planimetria.

Núñez i Navarro - Pav. Interiors

En aquest edifici d'oficines es va optar per l'ús del morter autoanivellant Prosilence amb acabat remolinat (fratasat). Aquest acabat permet el poder col·locar productes encolats en la seva superfície.

Oferint a més les prestacions del Prosilence: paviment aïllant acústic, lleuger i sense fissures.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Teyco - Pa. Interiors

En aquesta obra de Teyco es va subministrar morter autoanivellant Prosilence per al paviment interior.

A més de les propietats del Prosilence (aïllant acústic, antifisura, etc.), la direcció facultativa va optar per aplicar-lo sobre mallat.

El producte és perfectament compatible amb o sense malla, podent adaptar-lo a les necessitats de cada obra.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Museu del Suro

Per a aquesta obra de rehabilitació del Museu del Suro; l'equip de paviments de Promsa va aplicar Prosilence Mix (100m2).

L'avantatge de l'ús del morter autoanivellant Prosilence Mix és que permet un aïllament acústic amb gruixos reduïts. Aquest aïllament s'aconsegueix gràcies al fet que el producte porta plàstic d'origen reciclat en la seva formulació.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Paviments Casinet Manà Experience

Després d'un assessorament tècnic es va decidir en aquesta obra realitzar el recrescut amb formigó cel·lular (més de 50m3 estesos durant un matí de manera bombejada).

Aquest tipus de formigó, per la seva baixa densitat i alta porositat, permet el recrescut en llocs on no es requereixi pes.

En aquesta obra a més del formigó cel·lular com recreixement es va subministrar paviments de formigó en acabat polit.

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats

Hotel Suizo - Via Layetana Barcelona

En la rehabilitació de l'Hotel Suizo situat a la Via Laietana de Barcelona, es va aplicar Prosilence Mix.

L'obra va ser d'uns 1400m2 dividit en 3 plantes.

Es va triar Prosilence mix causa de que no es podia augmentar el gruix al paviment. Aquest producte pot usar-se per gruixos a partir de 1,5 cm (previ pont d'unió).

Famílies relacionades
Productes relacionats
Serveis relacionats